Īstenot starptautiskus projektus par medijpratību? Kāpēc gan ne?

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Kultūras ministriju rīko informatīvu semināru par medijpratību un starptautisku pieredzes apmaiņas iespēju medijpratībai veltītajos projektos programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros. Pieteikšanās semināram līdz 24. aprīlim.

Kā skaidrots Latvijas mediju politikas pamatnostādnēs 2016.–2020. gadam: medijpratība ir zināšanu un prasmju kopums, kas nepieciešams darbam ar informācijas avotiem – informācijas atrašanai un analīzei, informācijas sniedzēju funkciju izpratnei, informācijas satura kritiskam izvērtējumam, objektīvas informācijas atšķiršanai no tendenciozas, dažādos avotos pieejamo ziņu salīdzinājumam, lai veidotu savu pamatotu viedokli. Medijpratība ietver arī prasmi praktiski lietot medijus.

Šī prasme mūsdienās ir īpaši nozīmīga jauniešiem, redzot, cik bieži virtuālajā vidē un tiešsaistes sociālajos tīklo cirkulē nepatiesas ziņas, kas nevien maldina, bet arī veicina radikalizāciju.

ES programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros ir iespēja īstenot starptautiskus projektus, kuru mērķis ir veicināt mediju pratību un aktualizēt šo problēmu jauniešu un jaunatnes darbinieku vidū.

Aicinām pieteikties semināram ikvienu interesentu, kurš vēlas rakstīt projektus "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un kuram nav līdzšinējas pieredzes šo projektu rakstīšanā.

Semināra norises vieta: Avalon hotel (13. Janvāra ielā 19, Rīgā).

Semināra norises laiks: 26. aprīlis no plkst. 14:00 līdz plkst. 16:30.

Pieteikšanās semināram iespējama līdz 24. aprīlim, aizpildot tiešsaistes anketu http://bit.ly/2nUHWZu.

Dalība seminārā ir bez maksas!

Semināra darba kārtība
14:00 – 14:30 – reģistrēšanās dalībai seminārā, kafijas pauze.
14:30 – 15:00 – programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" iespējas starptautisku jauniešu projektu īstenošanā, Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla iespējas (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra).
15:00 – 16:00 – Medijpratība kā GPS navigators (Klinta Ločmele, Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte).
16:00 – 16:30 – projekta pieredzes stāsts (biedrība "Kultūra. Iecietība. Draudzība.", Jauniešu apmaiņas projekts "Domā. Analizē. Rīkojies!" (Latvija, Lietuva, Igaunija).

Gadījumā, ja nepieciešams papildu atbalsts pasākuma laikā (piemēram, surdotulks vai palīdzība, pārvietojoties ar ratiņkrēslu), lūdzam, laicīgi informēt organizatorus.

Pasākums tiek īstenots Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros.

Papildinformācijai:
Jolanta Sermā
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente
Tālr.nr. 67356247
e-pasts: jolanta.serma@jaunatne.gov.lv