Iršu pagasta ģimenes krīzes centrā "Dzeguzīte” sākas "Sajūtu improvizācija”

Pirmdien, 2015. gada 13. jūlijā, Iršu pagasta ģimenes krīzes centrā "Dzeguzīte” sākas jaunatnes politikas valsts programmas "Atbalsta pasākumi jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšanai”, ilgtermiņa apmācību kursa jauniešu mājās "Augšup”, „Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu, kas pabeiguši ilgtermiņa kursus, organizēto projektu – iniciatīvu īstenošanai, kas nodrošina gan šo jauniešu iesaistīšanos dažādās pašiniciētās aktivitātēs, gan līdzdalību vietējos un reģiona līmeņa demokrātijas procesos” ietvaros veidotais biedrības "Izdzīvo ideju” projekts "Sajūtu improvizācija”.

Projektā iesaistās 15 jaunieši no ģimenes krīzes centra "Dzeguzīte” un 2 jaunieši no biedrības "Izdzīvo ideju”. Projekta ietvaros jaunieši apgūs improvizācijas teātra tehnikas, lai attīstītu savu personību, dzīvesprasmes un iesaistītos vietējās sabiedrības attīstībā.

Ar improvizācijas teātri kā nākamo apmācību etapu un neformālās izglītības veidu plānots sekmēt Iršu pagasta ģimenes krīzes centra "Dzeguzīte” un biedrības "Izdzīvo ideju” jauniešu pašapziņas un daudzpusīgas personības veidošanos, attīstīt komunikācijas prasmes un motivēt jauniešus iesaistīties vietējās sabiedrības uzlabošanā, tādā veidā pilnveidojot kompetences, kas nepieciešamas dzīves kvalitātes uzlabošanai un konkurētspējai darba tirgū. Ar dažādām improvizācijas teātra tehnikām plānots dot iespēju dalībniekiem pašizpausties, iemācīties reaģēt negaidītās situācijās, attīstīt emocionālo inteliģenci, veidot pozitīvas asociācijas un personības iezīmes, izspēlējot sev aktuālas tēmas un problēmas. 

Projekta ietvaros plānots veidot improvizācijas teātra priekšnesumu, kas norisināsies 7. augustā Iršu pagastā. Tādā veidā motivējot jauniešus sniegt ieguldījumu vietējās sabiedrības attīstībā. 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

Projekta „Sajūtu improvizācija”norisei un aktualitātēm var sekot tā sociālo tīklu profilos: 

Facebook:https://www.facebook.com/pages/Saj%C5%ABtu-Improviz%C4%81cija/1625383031...

Twitter: twitter.com/Sajutu_Impro

 

Papildus informācija:
Biedrības  „Izdzīvo ideju” biedre
Projekta „Sajūtu Improvizācija” koordinatore 
Liene Reizniece
liene.reizniece@inbox.lv
371 28319812