Iršu pagasta ģimenes krīzes centrā "Dzeguzīte” ieskandināts projekts "Sapņu karotes”

Otrdien, 2015. gada 14. jūlijā, Iršu pagasta ģimenes krīzes centrā "Dzeguzīte” sākas jaunatnes politikas valsts programmas "Atbalsta pasākumi jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšanai”, ilgtermiņa apmācību kursa jauniešu mājās "Augšup”, „Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu, kas pabeiguši ilgtermiņa kursus, organizēto projektu – iniciatīvu īstenošanai, kas nodrošina gan šo jauniešu iesaistīšanos dažādās pašiniciētās aktivitātēs, gan līdzdalību vietējos un reģiona līmeņa demokrātijas procesos” ietvaros veidotais biedrības "Roku rokā ” projekts "Sapņu karotes”.

Projektā iesaistās 12 jaunieši no ģimenes krīzes centra "Dzeguzīte” un 12 jaunieši no biedrības "Roku rokā” un Madonas Jauniešu centra "Kubs.” Projekta ietvaros jaunieši apgūs fotogrāfēšanas pamatus, iepazīst bilžu izgatavošanas prasmes, kā arī veidos savu fotogrāfiju izstādi.

Projekta mērķis ir veicināt piederības un kopības sajūtu jauniešu starpā un motivēt līdzdarboties, iepazīstot jauniešus caur kopīgu darbošanos – fotogrāfēšanu.  

Kā arī veicināt jauniešu līdzdarbošanos sabiedriskajā dzīvē, rūpējoties par sociāli apdraudētajām grupām un sniegt atbalstu sociālās atstumtības riskam paļautajām jauniešu grupām, tai skaitā jauniešiem, kas nav nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās iesaistītajās aktivitātēs. Dot prasmes un zināšanas no fotogrāfijas līdz izstādei.

Projekta ietvaros plānotas divas fotogrāfiju izstādes 11. septembrī un 19. septembrī gan Iršos, gan Madonā, kuras varēs apmeklēt jebkurš interesents.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

Projekta „Sapņu karotes” norisei un aktualitātēm var sekot tā sociālo tīklu profilos: 

Facebook:”Sapņu karotes”

Papildus informācija:
Biedrības „Roku rokā” vadītāja,
Projekta „Sapņu karotes” vadītāja
Dace Dzilna
dasniss@inbox.lv
Tālr. 29139960.