Ir zināmi "Erasmus+: Jaunatne darbībā" 2. projektu konkursa rezultāti

Informējam, ka 2016. gada 2. projektu konkursā kopumā tika saņemti 126 projektu pieteikumi.  Ņemot vērā projektu atbilstību programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktajiem atbilstības un kvalitātes kritērijiem, kā arī katram projektu veidam šajā konkursā pieejamo finansējumu, tika apstiprināti 46 projektu pieteikumi. Īpaši liela interese šajā konkursā bija par Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem.

1.pamatdarbība “Jauniešu apmaiņas”– saņemti 32 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti 17 projektu pieteikumi.

1.pamatdarbība “Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti” – saņemti 47 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti 5 projektu pieteikumi.

1.pamatdarbība “Eiropas Brīvprātīgais darbs” – saņemti 40 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti 22 projektu pieteikumi.

2.pamatdarbība “Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā” – saņemti 5 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināts 1 projekta pieteikums.

3.pamatdarbība “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” – saņemti 2 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināts 1 projektu pieteikums.

Ar apstiprināto projektu sarakstu aicinām iepazīties šeit>>

 

Atgādinām, ka nākamais projektu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 4.oktobris.

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar attiecīgā projekta veida koordinatoru: http://jaunatne.gov.lv/lv/kontakti