Ir zināmi Erasmus+: Jaunatne darbībā 1. un 3. pamatdarbības 3. projektu konkursa rezultāti

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā “Konkursu rezultāti” ir publicēti 1. un 3.pamatdarbības 2017. gada 3. projektu konkursa rezultāti.

Atgādinām, ka 2017. gada 3. projektu konkursā, tika iesniegti 125 projektu pieteikumi:

•    Jauniešu apmaiņas – 57 projektu pieteikumi;
•    Eiropas Brīvprātīgā darbs – 21 projektu pieteikums;
•    Jaunatnes darbinieku mobilitāte -39 projektu pieteikumi;
•    Stratēģiskās partnerības - 5 projektu pieteikumi;
•    Strukturētais dialogs - 3 projektu pieteikumi.

Nākamais projektu konkurss tiks izsludināts decembra otrajā pusē.