Ir zināmi 2016. gada “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu iesniegšanas termiņi

Līdzīgi kā iepriekš, arī 2016. gadā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus varēs iesniegt trīs reizes gadā: 2. februārī, 26. aprīlī un 4. oktobrī. 

Aicinām iepazīties arī ar informāciju, cik ilgā laika periodā projekts pēc projekta apstiprināšanas ir jāuzsāk. Šajā kritērijā katras pamatdarbības projektiem ir atšķirīgi nosacījumi.  

Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti (t.i., 1. pamatdarbības projekti). To iesniegšanas un uzsākšanas termiņi 2016. gadā:
2. februāris plkst. 13:00 pēc Rīgas laika (jeb plkst. 12:00 pēc Briseles laika), projekts jāsāk no 1. maija līdz 30. septembrim 2016. gadā;
26. aprīlis plkst. 13:00 pēc Rīgas laika (jeb plkst. 12:00 pēc Briseles laika), projekts jāsāk no 1. augusta līdz 31. decembrim 2016. gadā;
4. oktobris plkst. 13:00 pēc Rīgas laika (jeb plkst. 12:00 pēc Briseles laika), projekts jāsāk no 1. janvāra līdz 31. maijam 2017. gadā. 

Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā (t.i., 2. pamatdarbības projekti). To iesniegšanas un uzsākšanas termiņi 2016. gadā:
2. februāris plkst. 13:00 pēc Rīgas laika (jeb plkst. 12:00 pēc Briseles laika), projekts jāsāk no 1. jūnija līdz 30. septembrim 2016. gadā.
26. aprīlis plkst. 13:00 pēc Rīgas laika (jeb plkst. 12:00 pēc Briseles laika), projekts jāsāk no 1. septembra 2016. gadā līdz 31. janvārim 2017. gadā.
4. oktobris plkst. 13:00 pēc Rīgas laika (jeb plkst. 12:00 pēc Briseles laika), projekts jāsāk no 1. februāra 2017. gadā līdz 31. maijam 2017. gadā. 

Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās (t.i., 3. pamatdarbības projekti). To iesniegšanas un uzsākšanas termiņi 2016. gadā: 
2. februāris plkst. 13:00 pēc Rīgas laika (jeb plkst. 12:00 pēc Briseles laika), projekts jāsāk no 1. maija līdz 30. septembrim 2016. gadā;
26. aprīlis plkst. 13:00 pēc Rīgas laika (jeb plkst. 12:00 pēc Briseles laika), projekts jāsāk no 1. augusta līdz 31. decembrim 2016. gadā;
4. oktobris plkst. 13:00 pēc Rīgas laika (jeb plkst. 12:00 pēc Briseles laika), projekts jāsāk no 1. janvāra līdz 31. maijam 2017. gadā. 

Tāpat informējam, ka “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmā var iesniegt arī jaunatnes jomas projektus, kurus administrē Briselē. 

Plaša mēroga Eiropas Brīvprātīgā darba projekti. Iesniegšanas termiņš - 1. aprīlis plkst. 13:00 pēc Rīgas laika (jeb plkst. 12:00 pēc Briseles laika). Projekts jāsāk no 1. oktobra 2016. gadā līdz 31. jūlijam 2017. gadā. Projekti iesniedzami Briselē. 

Kapacitātes stiprināšanas projekti jaunatnes jomā. Iesniegšanas termiņi – 2. februāris plkst. 13:00 pēc Rīgas laika (jeb plkst. 12:00 pēc Briseles laika). Projekts jāsāk no 1. augusta līdz 31. decembrim 2016. gadā; 1. jūlijs plkst. 13:00 pēc Rīgas laika (jeb plkst. 12:00 pēc Briseles laika). Projekts jāsāk no 1. janvāra līdz 31. maijam 2017. gadā. Projekti iesniedzami Briselē.