Ir pieejamas programmas “Erasmus+” vadlīnijas 2016. gadam

Aicinām visus, kas nākamgad vēlas rakstīt projekta pieteikumus programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos (piemēram, jauniešu apmaiņās, Eiropas Brīvprātīgajā darbā, jaunatnes darbinieku mobilitātes projektos, stratēģiskajās partnerībās vai strukturētajā dialogā), iepazīties ar 2016. gada vadlīnijām.

Līdzīgi kā iepriekš, arī 2016. gadā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus varēs iesniegt trīs reizes: 2. februārī, 26. aprīlī un 4. oktobrī.


Ar “Erasmus+” programmas vadlīnijām 2016. gadam (angļu valodā) var iepazīties šeit>>


Tiklīdz būs pieejamas projektu pieteikumu elektroniskās veidlapas iesniegšanai nākamajam periodam (proti, 2. februārim), publicēsim tās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” attiecīgā projekta veida dokumentu sadaļā.


Papildus jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar aģentūru, rakstot info[at]jaunatne.gov.lv vai arī zvanot 67358065.