Ir noskaidroti pirmie programmas „Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenotāji

Ceturtdien, 13. decembrī Eiropas Savienības Mājā (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā) Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) svinīgi sveica pirmās programmas „Eiropas Solidaritātes korpuss” apstiprināto projektu organizācijas.

Pirmie, kas uzsāks programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ieviešanu Latvijā:
1.    „Eiropas Solidaritātes korpuss” projekta veida Brīvprātīgais darbs īstenotāji: jauniešu organizācija "Ligzda".
2.    „Eiropas Solidaritātes korpuss” projekta veida Solidaritātes projekti īstenotāji: biedrība „Dabas Sporta Zāle”.
3.    „Eiropas Solidaritātes korpuss” projekta veida Darba projekti īstenotāji: sociālais uzņēmums „Visas iespējas”.

Pasākumā piedalījās un organizācijas sveica Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gunta Arāja.

“Esam gandarīti, ka jau pirmajā programmas ieviešanas gadā interese par ES programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” ir salīdzinoši liela. 2018. gadā notika tikai viens projektu konkurss un Latvijā jau ir iesniegti 44 projektu pieteikumi. Apstiprināti ir 27 projekti. Programma ir nozīmīga ar to, ka papildus brīvprātīgā darba projektiem atbalsta jaunas aktivitātes. Piemēram, darba projektu ietvaros – Latvijas jauniešu nodarbinātību Latvijas uzņēmumos, kas sekmēs neformālās izglītības un darba devēju sadarbību,” stāsta Gunta Arāja, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore.

Šī ir pirmā ES programma, kura nodrošina finansiālu atbalstu jauniešu iesaistīšanai darba tirgū. “Jau pirms laba laika man radās ideja, ka jārada jauniešiem interneta portāls, kurā vienkopus var uzzināt par visām iespējām, kurās iesaistīties. Pēc tam es pats meklēju veidus, kā īstenot savu ideju. Uzzināju par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projekta veidu, kurš palīdz uzņēmumam pieņemt darbinieku. Uzrakstījām projekta pieteikumu un izdevās – jau drīzumā mūsu kolektīvam pievienosies jaunietis, kurš kļūs par portāla administratoru”, savā pieredzē dalās sociālā uzņēmuma, portāla www.visasiespejas.lv dibinātājs Gustavs Upmanis.

Joprojām aktuāla jauniešu līdzdalības forma ir brīvprātīgais darbs. Organizācija „Ligzda” ar ilgtermiņa brīvprātīgā darba projektu attīstīs brīvprātīgā darba uzņemošo organizāciju tīklu reģionā. Par  dalību stāsta Daina Roze, jauniešu organizācijas "Ligzda" valdes priekšsēdētāja: „Projekts "Darām Rūjienai" tiks īstenots trīs gadus, no 2019. gada līdz 2021. gadam. Galvenā vērtība šī projekta pieteikšanai ir iespēja piedāvāt Eiropas jauniešiem iegūt prasmes un zināšanas, ko sniedz dzīvošana staprkultūras vidē, izmēģināt dažādu profesiju iespējas, pieņemt izaicinājumus un apgūt daudz jaunu iemaņu, gan darbā ar bērniem, jauniešiem un senioriem, gan arī dažādu tehnoloģiju pielietošanā, izmantojot neformālās izglītības metodes. Šī projekta rezultātā vēlamies attīstīt Rūjienas vidi, piedāvājot vairāk iespēju vietējai sabiedrībai, paplašināt darba iespējas jauniešiem, veicināt vietējo organizāciju un pašvaldības iestāžu savstarpējo sadarbību”.

Jauniešu Solidaritātes projekta īstenotāji - biedrības „Dabas Sporta Zāle” pārstāvis Emīls Ozoliņš: “Uzskatām, ka ir svarīgi, lai sabiedrība Latvijā ir fiziski aktīva. Kad uzzinājām par “Eiropas Solidaritātes korpusa” Solidaritātes projektiem, sapratām, ka šis būtu labs veids, kā aktīvu dzīvesveidu popularizēt visā Latvijā. Nākamgad aptuveni reizi mēnesī organizēsim bezmaksas pārgājienus dažādās Latvijas vietās. Ceram, tas palīdzēs solidarizēties dažādiem cilvēkiem ar dažādu fizisko sagatavotību.”

Apstiprināto programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu saraksts pieejams www.jaunatne.gov.lv. “Eiropas Solidaritātes korpuss” ir jauna ES programma, kura ilgs no 2018. līdz 2020. gadam, un tās īstenošanai visā ES ir pieejami 375,60 milj. eiro. Latvijā pieejamais finansējums "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu īstenošanai 2018. gada pirmajā projektu konkursā bija 670 392 eiro. 2019. gadā plānotais budžets ir 1,128 miljoni eiro.

2018. gada pirmajā programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursā tika saņemti 44 projektu pieteikumi, no tiem – 24 brīvprātīgā darba projektu pieteikumi, 19 – solidaritātes projekti, viens darba un prakses projekts. Projektu pieteikumi tika saņemti no 21 Latvijas pašvaldībām.

Ar “Eiropas Solidaritātes korpusa” projektiem jauniešiem pašiem ir iespēja risināt sabiedrībai aktuālus izaicinājumus. Vērtējot iesniegtos projektu pieteikumus, var ieraudzīt, kādas sabiedrībā aktuālas problēmas un izaicinājumus pašlaik redz paši jaunieši. Piemēram, jaunieši ar projekta atbalstu vēlas uzlabot citu jauniešu izpratni par mentālās veselības nozīmīgumu, vēlas ienest jaunu elpu pilsētas degradētajos rajonos, veicināt toleranci par no ārvalstīm iebraukušajiem Latvijas iedzīvotāju vidū, popularizēt zero waste kustību, kā arī lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

 

*Ņemot vērā Latvijas likumdošanu, šobrīd “Eiropas Solidaritātes korpusa” Prakses projektos iespējams tikai nosūtīt jauniešus praksē uz citu Eiropas valsti.

Par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”
Latvijā “Eiropas Solidaritātes korpusu” administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA). Ideja par šādas programmas nepieciešamību radās jau 2016. gada nogalē, kad EK priekšsēdētājs Žans Klods Junkers savā runā par stāvokli ES paziņoja par ieceri izveidot Eiropas Solidaritātes korpusu, radot iespējas jauniešiem, kas vēlas sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā un izrādīt solidaritāti.
“Eiropas Solidaritātes korpuss” ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.
JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2018. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

 

Papildu informācijai:
Kintija Bulava
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente
Tālr.nr.: +371 67356247; e-past: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv