Ir aktualizētas 2017. gada programmas "Erasmus+" vadlīnijas

Ja tu plāno iesniegt "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu 2017. gadā, tad aicinām pievērst uzmanību - Eiropas Komisija ir aktualizējusi programmas "Erasmus+" vadlīnijas. Aktuālās programmas vadlīnijas meklē attiecīgā projektu veida apakšsadaļā "Dokumenti".

 

Sadaļā "Erasmus+" vispārējā programmas aprakstā ir publicētas arī Corrigendum to the 2017 Erasmus+ Programme Guide.

Atgādinām, ka "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektiem ir šādi projektu iesniegšanas termiņi 2017. gadā:

 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekti:
- Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgais darbs, Jaunatnes darbinieku mobilitāte - līdz 2017. gada 2. februāra, 2017. gada 26. aprīļa, 2017. gada 4. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika;
- Stratēģiskie Eiropas Brīvprātīgā darba projekti - līdz 2017. gada 26. aprīļa plkst. 13:00 pēc vietējā laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika.

 

2. pamatdarbības “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” projekti:

- Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam - līdz 2017. gada 26. aprīļa plkst. 13:00 pēc vietējā laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika;
- Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās jauniešu iniciatīvas) - līdz 2017. gada 2. februāra un 2017. gada 4. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika.

 

3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformām” Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti - līdz 2017. gada 2. februāra, 2017. gada 26. aprīļa, 2017. gada 4. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika.