Informatīvs seminārs par Jaunatnes politikas valsts programmu 2017. gadam jau 22. februārī

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina pašvaldības pārstāvjus uz semināru par Jaunatnes politikas valsts programmu 2017. gadam. Seminārs notiks 22. februārī, viesnīcā "Bellevue Park Hotel Riga" (Slokas ielā 1, Rīgā). Pieteikšanās tiešsaistē līdz 20. februāra plkst. 10:00.

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2017. gada 10. janvārī apstiprināto Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam (Valsts programma) 1.2. apakšsadaļu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 2017. gada 3. februārī izsludināja atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” (konkurss).

Konkursa nolikums un tā pielikumi ir pieejami JSPA mājaslapā – http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jaunatnes-starptautisko-programmu-agentura-izsludina-atklato-projektu-konkursu-3

Lai atvieglotu projekta iesniegumu sagatavošanu un sekmīgi īstenotu projektu, JSPA 2017. gada 22. februārī aicina pašvaldību pārstāvjus piedalīties informatīvajā seminārā par projekta iesnieguma izstrādāšanu un iesniegšanu. No katras pašvaldības seminārā var piedalīties ne vairāk kā 2 pārstāvji.  

Konkursa mērķis ir atbalstīt 40 pašvaldību projektus, lai attīstītu darba ar jaunatni sistēmas izveidi pašvaldībās un sekmētu plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu. Konkursā var piedalīties tikai tās pašvaldības, kurās ir izstrādāts darba ar jaunatni attīstības plānošanas dokuments vai darba ar jaunatni jautājumu sadaļas ir iekļautas citos pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos.

Seminārs notiks viesnīcā "Bellevue Park Hotel Riga", Slokas ielā 1, Rīgā. Karte: http://bit.ly/2ltORYj. Dalība seminārā ir bez maksas.

Programma
10:45 – 11:00 Dalībnieku reģistrācija
11:00 – 11:30 IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam atbalstāmās aktivitātes
11:30 – 12:45 Projekta iesnieguma veidlapas un budžeta tāmes aizpildīšana
12:45 – 13:15 Kafijas pauze
13:15 – 14:30 Praktiskie uzdevumi/Jautājumi

Lūdzam līdz 2017. gada 20. februāra plkst.10:00 reģistrēties semināram, aizpildot pieteikuma anketu: https://goo.gl/forms/iPLwvA3dn4hBtcy82

Ja projekta iesnieguma sagatavošanas posmā līdz informatīvajam semināram rodas kādi jautājumi, tad aicinām sazināties ar Valsts programmas atbildīgo projektu koordinatoru Jāni Driginu.

 

Kontaktinformācija:
Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv