Informatīvs seminārs "Būt kopā" par iekļaujošu projektu izstrādi programmās "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss"

Organizācijas, kas ikdienā strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām un īpašām vajadzībām, tiek laipni aicinātas uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) organizētu informatīvu semināru par jaunatnes jomas projektu izstrādes iespējām programmās "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss", kas notiks 2019. gada 31. jūlijā kafejnīcas "RB Cafe" telpās, Bruņinieku ielā 63, Rīgā, laikā no plkst. 12:00 līdz 16:30. Dalība seminārā ir bez maksas.

Šajā seminārā aicinātas pieteikties organizācijas un to pārstāvji, kuri strādā ar jauniešiem ar garīgās veselības traucējumiem, intelektuāliem, kognitīviem vai sensoriem traucējumiem, mācīšanās grūtībām vai traucējumiem, jauniešiem ar invaliditāti, atkarības problēmām vai ilgstošām veselības problēmām, piemēram, redzes, dzirdes, runas traucējumi, motorikas, kustību traucējumi, autiskā spektra traucējumiem, disleksija vai citi.

Informatīvā semināra laikā būs iespēja:

  • iepazīties ar programmu piedāvātajām iespējām, izzinot, kurš projektu veids ir visatbilstošākais organizācijas vai jauniešu grupas vajadzībām;
  • ģenerēt projektu idejas;
  • konsultēties ar JSPA pārstāvjiem un izzināt citu organizāciju pieredzes stāstus;
  • izveidot kontaktus ar līdzīga profila organizācijām.

Seminārā varēs iegūt detalizētu informāciju par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu veidiem – Jauniešu apmaiņas projekti un Jaunatnes darbinieki mobilitāte, kā arī iepazīt programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" Brīvprātīgā darba un Solidaritātes projektus.

Lai veicinātu Eiropas Savienības programmu pieejamību visiem jauniešiem neatkarīgi no viņu sociālā, ekonomiskā, ģeogrāfiskā, kultūras, veselības un izglītības stāvokļa, Eiropas līmenī ir izveidota stratēģiskā partnerība sociālās iekļaušanas jautājumos. Partnerības "Būt kopā" mērķis ir palielināt organizāciju skaitu, kuras izmanto programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" iespējas iekļaujošu projektu īstenošanā.
 
Šīs Partnerības ietvaros JSPA sniedz individuālu atbalstu organizācijām Latvijā, kuras strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām un īpašām vajadzībām, lai celtu to kapacitāti "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu īstenošanā.

Seminārā aicināti piedalīties jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki, pedagogi, kuri strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām un īpašām vajadzībām, jaunatnes organizāciju pārstāvji un citi interesenti, kas vēlētos īstenot jaunatnes jomas projektus.

Pieteikšanās semināram līdz 2019. gada 24. jūlijam, aizpildot pieteikuma anketu: http://ejuz.lv/butkopa3107

Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ nenokavē pieteikšanos semināram!