Informatīvs pasākums par stratēģiskās partnerības projektiem jaunatnes jomā "Erasmus+"

Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā programmas „Erasmus+” ietvaros sniedz iespēju sadarboties dažādu jomu organizācijām, lai ieviestu inovatīvas pieejas jaunatnes darbā, risinātu jauniešiem aktuālas problēmas un uzlabotu jaunatnes darba kvalitāti. Projektos var iesaistīties plaša profila partneri, piemēram, nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību iestādes, izglītības iestādes, uzņēmumi t.sk. sociālie uzņēmumi, mācību centri, karjeras centri, pētījumi institūti, nodarbinātības aģentūras, sociālie partneri u.c. Pieteikšanās līdz 09. martam.

Lai uzzinātu vairāk, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina piedalīties informatīvā pasākumā par stratēģiskās partnerības projektiem jaunatnes jomā.

Pasākums notiks 2014. gada 14. martā, Rīgā - viesnīcā "Avalon hotel", 13. janvāra ielā.

Pasākuma mērķis: sniegt informāciju par stratēģiskās partnerības projektu iesniegšanas un īstenošanas iespējām, dalīties pieredzes stāstos par Latvijā līdz šim īstenotām stratēģiskām partnerībām, kā arī veicināt stratēģisko partnerību projektu ideju attīstību.

Pasākuma dalībnieki: potenciālie projektu iesniedzēji no dažādu jomu organizācijām, kuriem ir interese un motivācija veidot starpsektoriālus sadarbības projektus jaunatnes jomā.

Pasākuma laiks: plkst. 11.00 -17.00. Reģistrēšanās no plkst. 10.30.

Lai pieteiktos dalībai pasākumā, lūdzam, aizpildīt elektronisko pieteikšanās formu http://ejuz.lv/xipu5 līdz 2014. gada 09. martam.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet:

Juta Reķele
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
ES programmas projektu koordinatore
Tālr.:   67358062
E-pasts: juta.rekele[at]jaunatne.gov.lv