Ikgadējais bijušo EBD brīvprātīgo tikšanās pasākums "Vai ir dzīve pēc EBD?"

Esi piedalījies ES programmas "Jaunatne darbībā" vai "Erasmus+" apakšprogrammā "Eiropas Brīvprātīgais darbs", īsāku vai garāku laiku kādā citā valstī veicis brīvprātīgo darbu Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektā un nesen atgriezies Latvijā? Nezini, ko iesākt ar iegūtajām zināšanām, prasmēm un pieredzi? Nepieciešams atbalsts, lai reintegrētos sabiedrībā? Tad šis pasākums domāts tieši tev!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra organizē ikgadējo bijušo brīvprātīgo tikšanās pasākumu jeb ex-brīvprātīgo tikšanos šā gada 4. un 5. novembrī, kurā satiksies visi, kuri no Latvijas devušies EBD.

Tikšanās mērķis:
Nodrošināt bijušajiem brīvprātīgajiem laiku, telpu un nepieciešamo atbalstu, lai izvērtētu EBD projektu laikā gūto pieredzi, zināšanas un prasmes, kā arī motivēt brīvprātīgos turpmāk iesaistīties jaunatnes darbā (projektos, aktivitātēs, NVO sektorā) un lietderīgi izmantot EBD iegūtās un pilnveidotās kompetences.

Ikgadējā tikšanās notiks 2 pilnas dienas, tāpēc svarīgi, lai tu varētu piedalīties abas dienas! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar "Erasmus+" programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus, bet ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz tev pašam/-ai.

Tikšanās dalībnieku skaits ierobežots, tādēļ, ja šādā aģentūras organizētā ex-brīvprātīgo pasākumā jau iepriekš esi piedalījies, otrreiz šādu pasākumu apmeklēt diemžēl vairs nevari.

Piesakies, aizpildot anketu elektroniski tūlīt, bet ne vēlāk par 27. oktobri: https://goo.gl/forms/1h8HBoJ1Hp3gUUuX2

Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi. Ja rodas jautājumi vai nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu, raksti vai zvani: sanda.roze@jaunatne.gov.lv, 67356289.