Iespēju vasara Dobeles novada jauniešiem

Dobeles novadā tiks īstenots projekts "Neformālās mācīšanās aktivitātes Dobeles novada jauniešu uzņēmības un piederības apziņas stiprināšanai” (Līguma Nr. 4-27/26 no 18.04.2016.) īstenošanas laiks 18.04.2016. - 30.09.2016.

Projekta iesniedzējs Dobeles novada pašvaldība, finansējuma summa 3 500 EUR.
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
Visas projektā plānotas aktivitātes atbilst Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam, 1. Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldībās  1.4 Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu.

Projekta vispārējais mērķis – veicināt jauniešu uzņēmību, veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu savam novadam un Latvijas valstij realizējot neformālās mācīšanas aktivitātes, kas pilnveidos viņu personību un vispusīgu attīstību, radīs labvēlīgus apstākļus jauniešu iesaistītei pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs.

Projektā plānotas 3 galvenās aktivitātes.

Pirmā projekta aktivitāte būs neformālās izglītības apmācības "Līderu skola”  divās daļās. Apmācību 1.daļa “Līderis. Komanda.” notiks 2016.gada 20.-22.jūnijā , 2.daļa “Projekts no idejas līdz realizācijai” notiks 2016.gada 5.-7.jūlijā. Apmācību mērķis - pilnveidot jauniešu personību un vispusīgu attīstību, veicināt jauniešu uzņēmību un līderību, attīstīt jauniešos līdzdalības prasmju un iemaņu apgūšanu, tādējādi radot labvēlīgus apstākļus jauniešu iesaistītei pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs. Aicināti piedalīties 16 Dobeles novada jaunieši un biedrības "Dobeles Jauniešu dome” jaunieši. Projektā plānotās apmācības saliedēs jauniešus, ļaus apzināties katram jaunietim viņa iekšējos resursus un kā tos pielietot savā darbībā, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Piedaloties apmācībās jaunieši mācīsies strādāt gan komandā, gan individuāli, apmācības palīdzēs katram jaunietim atklāt sevī līderi un nostiprināt līdera spējas, tas viņiem palīdzēs un motivēs turpmāk, kad katrs dosies uz savu skolu, biedrību, pagastu. Jauniešiem svarīgi ir apzināties, ka tas, ko viņi dara ir nepieciešams ne tikai viņiem, bet arī sniegs ieguldījumu jaunatnes darba attīstībā visā novadā. Esam novērojuši, ka jaunieši nav pārāk aktīvi projektu rakstīšanā. Viņiem ir labas idejas, taču bieži pietrūkst zināšanas un prasmes projektu realizēšanā. Tāpēc apmācību “Līderu skola” 2.daļā plānots trīs dienu laikā apmācīt jauniešus savu ideju “uzlikt” uz  papīra, plānot budžetu, apmācību laikā izveidot 3 – 4 gatavus projektus iesniegšanai rudens projektu konkursā Jauniešu iniciatīvu fondā, kurā jaunieši var saņemt atbalstu savu ideju realizēšanai līdz 600,00 EUR vienam projektam. Apmācības vadīs divi apmācītāji, kuri tiks piesaistīti un divi apmācītāji no Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra, kuri atbildēs par visa pasākuma sagatavošanu un norisi kopumā. Apmācības būs ar nakšņošanu un dažādām vakara aktivitātēm. 

Otrā projekta aktivitāte būs diennakts nometne āra apstākļos  "Tent-terentent 6”,  2016.gada 08.-13.08. ar mērķi veicināt jauniešu uzņēmību, veidot un stiprinātu jauniešu piederības apziņu savam novadam un Latvijas valstij, pielietojot izdzīvošanas āra apstākļos neformālās izglītības metodes. Dalībnieki: 16 Dobeles novada jaunieši vecumā no 14 līdz 19 gadiem, trīs apmācītāji no Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra, viens pieaicināts apmācītājs. Nometnes vieta netālu no Dobeles Auru pagasta Lasmaņu mežā. Nometnes mērķis un visa projekta mērķis ļoti sasaucas ar Skautu kustības mērķi, darbības principiem un uzdevumiem, tāpēc arī nometnes programma ir izstrādāta saskaņā ar skautu tradīcijām un mācību un arī apmācītāju esam izvēlējušies no skautu vidus. Viens no skautu vadmotīviem skan: „...audzināt mīlestībā pret Dievu, dabu un dzimteni.....”.

Plānotās nometnes aktivitātes: saliedēšanās; nodarbība par izdzīvošanu, izdzīvošanas elementu pamatiemaņu apgūšana, orientēšanās iemaņu un novērošanas spēju trenēšana; orientēšanās grupās; uguns iegūšanas paraugdemonstrējumi, sadarbības trijstūris, katapultu būvniecība; nakts pārgājiens ar dažādiem uzdevumiem un pārsteigumiem, sarunas pie ugunskura, noslēgumā “Starptautiskās Jaunatnes dienas Tent- terentent gaumē” svinēšana.

Projekta noslēgumā izveidosim Jauniešu kalendāru 2017. gadam ar projekta aktivitāšu interesantākajām fotogrāfijām un atziņām teksta veidā. Kalendārs 2017. gadam būs gan kā projekta rezultāts, gan kā redzamības objekts, kuru prezentēsim projekta noslēguma izvērtēšanas pasākumā un pasniegsim kā balvu viktorīnā šajā pasākuma kādam jaunietim un organizācijai.

Pieteikšanās katrai aktivitātei tiks izsludināta izglītības iestādēs un sociālajos tīklos. Lūdzam jauniešus un viņu vecākus sekot līdzi informācijai.

Visu informāciju par plānotajiem pasākumiem var saņemt Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrā, Brīvības ielā 23,  kā arī mājaslapās: www.djivc.lv ; www.facebook.com/djivc

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros ”
 

Inita Neimane
Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra
Jaunatnes lietu speciāliste
Inita.neimane@dobele.lv
29345503