Iespēja izzināt jauniešu e-līdzdalību

No 18. līdz 20. jūnijam Tallinā norisināsies seminārs jaunatnes darbiniekiem, politikas veidotājiem, attīstītājiem un e-līdzdalības iniciatoriem, kuri ir ieinteresēti izzināt jauniešu e-līdzdalību un iegūt prasmes un zināšanas, kā veiksmīgi vadīt digitālos jauniešu līdzdalības procesus. Pieteikšanās semināram līdz 4. maijam!

Kas ir e-līdzdalība?

"Līdzdalība ir dalīšanās, iesaistīšanās un rīkošanās. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji izvēlas aktīvi piedalīties un sniegt ieguldījumu publiskajā lēmumu pieņemšanā dažādos līmeņos (vietējā, reģionālā, nacionālā un Eiropas). E-līdzdalības gadījumā šī iesaiste un līdzdalība lēmumu pieņemšanā norisinās elektroniski, izmantojot IKT. Politiskajā nozīmē šis termins pauž faktu, ka daudzus ikdienas dzīves aspektus nosaka politiskie procesi. E-līdzdalība ir interaktīva politikas veidošanas aktivitāte tiešsaistē." (youthpart, 2014).

Semināra mērķis
Seminārs dos iespēju ieskatīties jauniešu e-līdzdalības pasaulē: izzināt, kas tā ir, kā tā var palielināt iespējas un jauniešu līdzdalības kvalitāti, kā arī diskutēt par to – kā digitālie rīki ir izmainījuši un izmainīs mijiedarbību un līdzdalību. Tādā veidā, iepazīstot situāciju, tiks sniegtas zināšanas par e-līdzdalību, tai skaitā izaicinājumiem un iespējām, apgūstot praktiskos rīkus un izzinot veidus, kā nākotnē strādāt. Dalībniekiem būs iespēja iegūt pamatprasmes, kas nepieciešamas veiksmīgiem jauniešu e-līdzdalības procesiem.

Semināra uzdevumi:

 • izzināt e-līdzdalības konceptus, principus, tendences un piemērus;
 • diskutēt par izmaiņām, kas saistītas ar digitālo attīstību, ieskaitot datus un to nozīmi līdzdalībā;
 • sniegt dalībniekiem zināšanas par to, kā izmantot e-līdzdalību darbā ar jauniešiem;
 • iemācīties, kā izmantot e-līdzdalības rīkus un platformas;
 • izzināt nākotnes iespējas dalībnieku e-līdzdalības jomā;
 • nodrošināt telpu dalībniekiem, kur dalīties ar savu pieredzi un labo praksi.

Galvenie semināra atslēgvārdi:

 • lielie dati (big data);
 • lokālā vs globālā līdzdalība;
 • offline vs online līdzdalība;
 • mainīgā demokrātija;
 • e-līdzdalības apmācības un saturs;
 • vadlīnijas.

Dalībnieku profils (kas var pieteikties)

 • aktīvi jaunatnes darbinieki/līderi, jaunatnes politikas veidotāji dažādos līmeņos (vietējā, nacionālā vai Eiropas) vai e-līdzdalības platformu un digitālo rīku izstrādātāji/iniciatori;
 • ar iepriekšēju pieredzi vai izpratni/redzējumu par jauniešu līdzdalības pamudināšanu vai fasilitēšanu;
 • ar vēlmi un iespējām pieteikties, izplatīt un īstenot idejas un zināšanas, kas iegūtas semināra laikā;
 • ar labām angļu valodas zināšanām.

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 4. maijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/exploring-youth-eparticipation.7296/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Plašāka informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv