Iespēja iesniegt EBD akreditācijas pieteikumus

Kopš 06. februāra organizācijām iespējams iesniegt akreditācijas pieteikumus, lai kļūtu par akreditētu Eiropas Brīvprātīgā darba organizāciju. PAPILDINĀTS ar akreditācijas vadlīnijām, EBD hartu.

Organizācijai, kura vēlas uzņemt vai nosūtīt brīvprātīgos un/vai koordinēt Eiropas Brīvprātīgā darba projektu, ir jābūt akreditētai programmas „Erasmus+” ietvaros.

Lai saņemtu akreditāciju, organizācijai jāiepazīstas ar programmas „Erasmus+” vadlīnijām un tiešsaistē jāiesniedz akreditācijas pieteikuma veidlapa. Šobrīd veidlapa pieejama angļu valodā, taču to var aizpildīt arī latviešu valodā . Vēršam uzmanību, ka veidlapas D.1.2. sadaļa jāaizpilda angļu valodā, jo šī informācija tiks ievietota publiskajā datu bāzē.

Pirms akreditācijas pieteikuma veidlapas aizpildīšanas organizācijai jāiegūst PIC kods. Informācija

Akreditācijas pieteikumu var iesniegt jebkurā brīdī, tomēr jāņem vērā, ka akreditācijas izvērtēšana un piešķiršana var ilgt līdz sešām nedēļām no pieteikuma iesniegšanas brīža, tādēļ pieteikums jāiesniedz pietiekamu laiku pirms EBD projekta iesniegšanas termiņa, lai izvairītos no situācijām, ka projekts ir jānoraida, jo kāda no tajā iesaistītajām partnerorganizācijām projekta iesniegšanas brīdī vēl nav akreditēta.

Organizāciju, kas akreditētas ES programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros, akreditācija ir spēkā arī programmā „Erasmus+”, tā ir spēkā līdz termiņam, kas noteikt lēmumā par akreditācijas piešķiršanu.

Akreditācijas pieteikuma veidlapa (angļu valodā)
Akreditācijas vadlīnijas
EBD harta

Akreditācijas pieteikuma veidlapa jāiesniedz tikai tiešsaistē. Ņemot vērā, ka šobrīd aģentūrā pakāpeniski tiek uzstādītas programmas „Erasmus+” IT sistēmas, lūdzam pēc veidlapas iesniegšanas tiešsaistē informēt par to aģentūru, rakstot uz e-pastu liene.vitola[at]jaunatne.gov.lv.
Vēršam uzmanību, ka tiešsaistē iesniegto veidlapu nepieciešams saglabāt uz sava datora, lai tehnisku problēmu gadījumā, to varētu aģentūrai nosūtīt uz e-pastu.

Informācija par Eiropas Brīvprātīgā darba organizāciju akreditāciju:
Liene Vītola
E-pasts: liene.vitola[at]jaunatne.gov.lv
Tālr.: 67358061

Informācija par PIC koda iegūšanu:
Agnese Nastaja
E-pasts: agnese.nastaja[at]jaunatne.gov.lv
Tālr. +371 67358064