Iespēja atrast starptautiskus partnerus, lai kopā īstenotu sociālās iekļaušanas projektus

No 6. līdz 10. oktobrim Vācijā (Frankfurtē) notiks partneru veidošanas pasākums, kurā vienkopus pulcēsies tieši tās organizācijas, kuras programmās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” vēlas īstenot projektus, aktualizējot tēmu – sociālā iekļaušana. Pieteikšanās līdz 30. maijam.

Kā atrast starptautiskus partnerus, ar kuriem kopā īstenot šādus projektus – tas joprojām ir aktuāls izaicinājums visā Eiropā, tādēļ tiek organizēts partneru veidošanas pasākums “SPI Inclusion matchmaking – Find European partners for inclusion projects”. Tas notiks starptautiskā vidē, un plānots, ka tajā piedalīsies ap 100 dalībnieku.  

Mācību laikā:
-    varēs uzzināt, kādu papildu atbalstu sociālās iekļaušanas projektiem piedāvā programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”;
-    būs iespēja izprast, kā šīs programmas projektus var izmantot kā instrumentus, lai sniegtu atbalstu jauniešiem ar invaliditāti vai veselības problēmām;
-    tiks nodrošināta vide, lai mācību dalībnieki savā starpā veidotu partnerības, kas noderēs nākotnes sadarbībai, īstenojot starptautiskus jaunatnes jomas projektus.

Mācības tiek organizētas, sadarbojoties ar SALTO resursu centriem un 15 dažādu Eiropas valstu nacionālajām aģentūrām.

Pieteikšanās līdz 30. maijam!

Pieteikties mācībām iespējams SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/spi-inclusion-matchmaking-find-european-partners-for-inclusion-projects.7961/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas JSPA iegādājas biļetes.

Lai nodrošinātu programmas " Erasmus+: Jaunatne darbībā " redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām gaidīsim no Tevis, ka:
•    kopā ar projektu koordinatori pārrunāsi pasākuma rezultātus un ieplānosi to izplatīšanas aktivitātes;
•    sagatavosi un nopublicēsi vismaz vienu publikāciju medijos;
•    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēsi rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas), kā arī iesniegsi visus ceļošanas dokumentus un pavadošus dokumentus.

 

Papildu informācijai:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv