Ieskaties blogā "Šķeļot viļņus"!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – aģentūra) sadarbībā ar Ieslodzījumu vietu pārvaldi no 2014. gada 8. jūlija līdz 10. decembrim īsteno apmācību kursu ieslodzījuma vietu darbiniekiem, jauniešiem ieslodzījuma vietās, pašvaldību un jauniešu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem „Šķeļot viļņus” (turpmāk – apmācību kurss).

Apmācību kursa ietvaros ieslodzījuma vietu darbinieki un pašvaldību un jauniešu nevalstisko organizāciju pārstāvji – sociālie darbinieki, jaunatnes darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti u.c.- tika apmācīti neformālās izglītības un iniciatīvas procesu ieviešanai ieslodzījumu vietās darbā ar jauniešiem.

Šobrīd 10 nodarbību cikls norisinās četrās ieslodzījumu vietās – Jelgavas, Daugavgrīvas, Jēkabpils un Rīgas Centrālcietumā. Četras komandas, kas sastāv no ieslodzījumu vietu darbiniekiem, pārstāvjiem no pašvaldības un nevalstiskā sektora un aģentūras apmācītājiem, īsteno apmācības jauniešiem cietumā par viņiem aktuālām tēmām. Nodarbība noris izmantojot neformālās izglītības metodes. Paralēli nodarbībām tiek īstenoti jauniešu iniciatīvas projekti (laikā no 2014. gada 15. septembrim līdz 14. novembrim), kas vienlaikus ir gan nodarbību papildinoši elementi, gan arī tiek ieviesti neatkarīgi no plānoto nodarbību satura un laika grafika. Apmācību kurss noslēgsies 2014. gada 10. decembrī ar vērienīgu noslēguma prezentāciju.

Īpaši šīm apmācībām izveidotā blogā: http://skelotvilnus.blogspot.com/ var iepazīties ar apmācību kursa konceptu, kā arī sekot līdzi aktualitātēm.

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Sīkāka informācija:
Agnese Lorence
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas programmas vadītāja
(Jaunatnes politikas valsts programma)
Tālr.:  67356289
E-pasts: agnese.lorence[at]jaunatne.gov.lv