“Iepazīsti Latvijas simtgades programmu!”

Aicinām līdzdarboties domdarbnīcā “Iepazīsti Latvijas simtgades programmu” 8.jūnijā plkst. 16.00 !

Domdarbnīcā darbosies 16 - 25 gadus veci jaunieši un nevalstisko organizāciju brīvprātīgie ar mērķi paust brīvprātību un iesaistīties brīvprātīgā darba aktivitātēs ar neformālās mācīšanās metožu palīdzību, kas sekmēs jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos un interesi par Latvijas simtgades kustību, pilnveidos sociālās prasmes. Domdarbnīcas laikā būs iespēja izveidot kopīgu Latvijas simtgades posteri, līdzdarboties Latvijas mīlestības darbnīcā, iepazīt Latvijas simtgades programmu.

No 23. maija līdz 23.septembrim tiek īstenots projekts “Brīvprātība Latvijas simtgadei”. Projekta dalībnieki, kopā ar citiem 30 jauniešiem no 10 nevalstiskajām organizācijām, pilnveidos savas zināšanas divu dienu apmācībās par brīvprātības principiem un Brīvprātīgā darba apli, izzinās Brīvprātīgā darba likumu, kā arī gūs ievirzi par Latvijas simtgades programmu piecās interaktīvās domdarbnīcās. Projekta ietvaros dalībnieki veiks praktisku brīvprātīgā darbu astoņās jomās, sniedzot uzmanību 300 Latvijas vientuļajiem bērniem, senioriem, audžuģimenēm, ļaudīm bez mājām, kā arī dzīvniekiem. Vasaras beigās dalībnieki dosies pieredzes apmaiņā uz Kurzemes novadu, izzinot brīvprātīgā darba procesu gan Ventspilī, gan Ugālē, kopīgi arī iesaistoties brīvprātīgajā darbā ar 25 Kurzemes novada jauniešiem. Projekta rezultātā tiks izveidota Brīvprātības platformas mājas lapa, izveidoti astoņi videorullīši par jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos un iesaisti Latvijas simtgades kustībā, kā arī papildināta datu bāze ar 30 jauniešu sociālajām prasmēm, ko viņi varētu brīvprātīgi iemācīt saviem vienaudžiem vai kādai citai sabiedrības grupai.

Nākamā jūnija domdarbnīca "Mana līdzdalība-Latvijas simtgadei" notiks 14. jūnijā plkst.16.00. Aktivitātes notiks Brīvprātības mājā (Lāčplēša ielā 70B-1, Rīgā). Lūgums dalībai pieteikties e pasta brivpratibas.platformas.fonds@gmail.com vai www.facebook.com/brivpratibasplatforma, lai saņemtu ārdurvju kodu!

Aktivitātes rīko nodibinājums “Brīvprātības platformas fonds”. Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Ieva Ivaņinoka, projekta vadītāja
Tālr. NR. 28260654

 

Pieteikšanās līdz: 
Otrdiena, Jūnijs 7, 2016 - 12:45