Iekļaušanas un daudzveidības stratēģija jaunatnes jomā tagad pieejama arī latviešu valodā

Ar šīs stratēģijas palīdzību programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā" vēlas iesaistīt projektos vēl vairāk jauniešu ar ierobežotām iespējām. Tagad stratēģija pieejama 23 ES valodās: http://bit.ly/29guEkF

Iekļaušana šobrīd ir viena no ES jaunatnes politikas prioritātēm. Šajā stratēģijā ir formulēti mērķi un mērķgrupas, strādājot programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā". Tāpat stratēģijā apkopota informācija par atbalstu, kas pieejams programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā", piemēram, papildus finansējums jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai, mērķa grupai veltītas apmācības, noderīgi projektu formāti, mācīšanās rezultātu atzīšana u.c.

Stratēģija paredzēta, lai ar to dalītos starp organizācijām, no amatieru līdz lēmumu pieņēmēju līmenim, kas ir ieinteresēti iekļaušanas un daudzveidības jomā, taču vēl nav sākuši tajā darboties. Dalies ar to, izmanto to un iedvesmojies.

Brošūra par iekļaušanu un daudzveidību pieejama šeit.
Ar papildus informāciju par to, kā pieteikties finansējuma saņemšanai jaunatnes jomas projektiem, aicinām iepazīsties "Erasmus+" Programmas vadlīnijās.
SALTO resursu centrs iekļaušanai arī var sniegt papildus atbalstu – apmācības un informāciju.

Ja tu esi jaunietis ar ierobežotām iespējām, kas vēlas iesaistīties Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektā, taču neesi pārliecināts, ka organizācija varēs tev nodrošināt apstākļus, kas tev nepieciešami, lai tu varētu piedalīties projektā, tad ieskaties Eiropas Brīvprātīgā darba datubāzē. Te tu vari atlasīt EBD iespējas, kas ir atbilstošas jauniešiem, kuri saskaras ar kādiem šķēršļiem, lai piedalītos projektos.