ID Talks - 5 tiešsaistes darbīcas jaunatnes darbiniekiem par iekļaušanu un dažādību

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina jaunatnes darbiniekus, visus jaunatnes jomā strādājošos un brīvprātīgos no 21. oktobra līdz 16. decembrim pievienoties SALTO I&D 5 tiešsaistes darbnīcām "ID Talks" (90 min) ar iedvesmojošiem vieslektoriem, pārdomas rosinošām atziņām, diskusijām mazās grupas, ar jautājumiem un atbildēm par jaunatnes jomas aktualitātēm, iekļaušanu un dažādību. Lai reģistrētos mācībām, nepieciešams aizpildīt reģistrācijas formu.
 

Jaunatnes jomā strādājošiem 2020. gads iezīmē esošo ES programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" noslēgumu un jauno programmu gaidīšanu. Būtisku ietekmi uz pārrobežu mācībām un mobilitātes projektiem ir atstājusi arī Covid-19 pandēmija. Esošās pārmaiņas ir mudinājušās jaunatnes jomas darbiniekus rast alternatīvus risinājumus. Piecu tiešsaistes darbnīcu mērķis ir pārdomāt notikušo un sasniegto, un turpināt attīstīt esošās zināšanas.

 
Jaunatnes jomā strādājošiem 2020. gads iezīmē esošo ES programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" noslēgumu un jauno programmu gaidīšanu. Būtisku ietekmi uz pārrobežu mācībām un mobilitātes projektiem ir atstājusi arī Covid-19 pandēmija. Esošās pārmaiņas ir mudinājušās jaunatnes jomas darbiniekus rast alternatīvus risinājumus. Piecu tiešsaistes darbnīcu mērķis ir pārdomāt notikušo un sasniegto, un turpināt attīstīt esošās zināšanas.

21. oktobris | ID Talks Digital: kā veidot iekļaujošas tiešsaistes jauniešu aktivitātes, plkst. 14:00
Vieslektore: Mikele di Paola (Michele Di Paola)

4. novembris | ID Talks Organisation: vai jūsu organizācija ir iekļaujoša?, plkst. 14.00
Jūsu projekti ir iekļaujoši, bet vai iekļaujoša arī jūsu organizācija? Kā veidot iekļaujošu un daudzveidīgu kultūru ne tikai mobilitātes projektos?
Vieslektors: Rahel Aschwanden

18. novembris | ID Talks Entrepreneurial: kā uzņēmēja gars vai veicināt iekļaušanu un dažādību?, plkst. 14.00
Kādas iedvesmojošas sociālās uzņēmējdarbības prakses var izmantot ieklaušanas un dažādības projektos.
Vieslektors: AregTadevosyan

2. decembris | ID Talks Impact: kā mērīt iekļaušanas un dažādības projektu ietekmi?, plkst. 14.00
Kā mērīt iekļaušanas un dažādības ietekmi ES mobilitātes projektos un tiešsaistes aktivitātēs.
Vieslektors:  Özgehan Şenyuva

16. decembris | ID Future Talks: iekļaušanas un dažādības nākotne, plkst. 14.00
Kādu nākotnes sabiedrību vēlamies veidot?
Vieslektors: tiks apstiprināts

Tiešsaistes darbnīcām aicināti pievienoties jaunatnes jomas darbinieki, jauniešu līderi, brīvprātīgie, kas iesaistīti jaunatnes programmās un visi tie, kuriem ir interese par jaunatnes jomu, iekļaušanu un dažādību.
 
Lai arī dalībai tiešsaistes darbnīcās ir galatermiņš, ir iespējams reģistrēties konkrētai darbnīcai.