Humanitāro zinību skolotājus aicina pieteikties etwinning apmācību semināram par mūsdienu pieeju humanitāro priekšmetu mācīšanā!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai eTwinning seminārā par mūsdienīgu pieeju humanitāro priekšmetu mācīšanā, kas no šī gada 4.līdz 6.decembrim notiks Jūrmalā.

Seminārs paredzēts vēstures, sociālo zinību, kultoroloģijas un valodu skolotājiem, lai pilnveidotu skolotāju prasmes aktīva mācību procesa organizēšanā skolā, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes un modernās tehnoloģijas. Pieteikšanās termiņš – 2014. gada 09.novembris, aizpildot tiešsaistes anketu

Mācību seminārs ir veidots no trīs savstarpēji saistītiem moduļiem, kur pirmajā no tiem ir paredzēta dažādu mācību metožu apguve, kas ir orientētas uz mērķtiecīgu skolēnu lasīšanas prasmju, kritiskās domāšanas un viedokļa pamatošanas prasmju attīstīšanu mācību procesā (piemēram, debates, akadēmiskie pretstati u.c.); otrais mācību modulis ir paredzēts dažādu informācijas tehnoloģiju (piemēram, infografiku, video, animāciju u.c.) apguvei, ko ir iespējams izmantot mācību procesa dažādošanai un skolēnu mācību motivācijas paaugstināšanai; trešais mācību modulis ir paredzēts projektu metodes apguvei un iepazīstināšanai ar eTwinning projektu izstrādes pamatnostādnēm vietējā mēroga un starptautisku sadarbības projektu veidošanā un īstenošanā.

Semināra programma

Dalībnieki: skolotāji ar vēlēšanos veidot sadarbības projektus
Tēma: "Mūsdienīga pieeja humanitāro priekšmetu mācīšanā"
Laiks: 2014.gada 04. – 06.decembrī
Vieta: SemaraH Hotel Lielupe, Bulduru prospekts 64/68, Jūrmala
Darba valoda: latviešu
Dalībnieku skaits: 26 skolotāji
Nodarbības vada: Programmas „Iespējamā misija” absolventi un praktizējoši skolotāji E.Bajaruns un O.Kaulēns

Prasības pretendentiem:

  • Vēstures, sociālo zinību, kultoroloģijas vai valodu skolotājs
  • Reģistrējies www.etwinning.net
  • Ir idejas eTwinning projektiem

Paredzēts, ka semināra dalībniekiem pēc mācību nodarbību apmeklēšanas un aktīvas līdzdalības plānotajās aktivitātēs būs iespēja mācību stundas padarīt interesantākas un veicināt tādu prasmju attīstību skolēniem, kas ir nepieciešamas mūsdienu sabiedrībā (kritiskā domāšana, personīgā viedokļa pamatošana, informācijas analīze u.c.). Mācību nodarbību laikā skolotājiem būs iespēja iepazīties ar citu skolotāju pieredzi, kā arī pārrunāt jautājumus, kas ir saistīti ar moderno tehnoloģiju un sociālo tīklu izmantošanu mācību darbā skolā. 

Nodarbību saturs seminārā tiek plānots, izmantojot aktīvās mācīšanās pieeju "mācies darot", līdz ar to nodarbību saturs tiks apgūts, veicot praktiskus uzdevumus atbilstoši sasniedzamajam rezultātam. Tas ļaus skolotājiem nostiprināt apgūtās prasmes un sekmīgāk nodot seminārā iegūtās zināšanas skolēniem un citiem kolēģiem skolā.

Semināru vadīs: Edgars Bajaruns, mācību programmas „Iespējamā misija” absolvents, Siguldas pilsētas vidusskolas sociālo zinību un vēstures skolotājs, kurš savā profesionālajā darbībā aktīvi izmanto modernās tehnoloģijas; Oskars Kaulēns, mācību programmas Iespējamā misija absolvents, Rīgas Lietuviešu vidusskolas vēstures, kulturoloģijas un politikas skolotājs, kurš darbā ar skolēniem aktīvi izmanto metodes skolēnu kritiskās domāšanas attīstīšanai.

eTwinning sedz semināra dalības maksu, viesnīcas un ēdināšanas izdevumus. Lai pieteiktos semināram, līdz šī gada 09.novembra plkst. 24:00 jāaizpilda pieteikuma anketa tiešsaistē. Jautājumus par semināru var uzdot rakstot uz info[at]etwinning.lv (tematā norādot „eTwinning seminārs humanitāro priekšmetu skolotājiem”) vai zvanot uz 67358067.