Gulbenē pasniegta Latvijā pirmā Eiropas Solidaritātes korpusa Kvalitātes zīme

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) svinīgā ceremonijā oficiāli pasniedza Eiropas Solidaritātes korpusa Kvalitātes zīmi, kas ļaus tās ieguvējai - Gulbenes 2. pirmskolas izglītības iestādei (PII) „Rūķītis” piedalīties Eiropas Solidaritātes korpusa programmā un uzņemt brīvprātīgos jauniešus no Eiropas.

No šī gada rudens Eiropas Savienība jaunatnes jomā strādājošajiem (valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām, biedrībām u.c.) piedāvā īstenot jaunu programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kas ļaus jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem (ieskaitot) iesaistīties brīvprātīgā darba, prakses* vai darba projektā, kā arī jauniešu grupām īstenot Solidaritātes projektus, šādi sniedzot savu ieguldījumu vietējai sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā.

Šogad pirmā jaunā organizācija, kas saņem Eiropas Solidaritātes korpusa Kvalitātes zīmi, ir Gulbenes pilsētas 2. PII “Rūķītis”. Tā ar programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” atbalstu vēlas īstenot Brīvprātīgā darba projektu. Savās pārdomās par brīvprātīgo darbu, Kvalitātes zīmi un jauno programmu dalījās iesaistītās puses:

Gulbenes pilsētas 2. pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" direktore Sandra Brieže: „Projektā vēlamies iesaistīties, aicinot no ārvalstīm uz mūsu izglītības iestādi brīvprātīgā darba jaunieti. Mums ļoti palīdzēja koordinējošā iestāde – Gulbenes 1. PII, kas iedrošināja mūs pašiem pieteikties par ārvalstu brīvprātīgā darba jaunieša uzņemošu iestādi. Uzskatu, ka programma „Eiropas Solidaritātes korpuss” var mums sniegt dažāda veida labumus: pedagogiem iespēju pilnveidot komunikācijas prasmes angļu valodā, bērniem iespēju iegūt izpratni par dažādām valstīm, svešām valodām, un atbraukušajiem jauniešiem -  gūt  priekšstatu  gan par Latviju, gan par mums kā latviešiem.”

Gulbenes novada Jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders: „Esam lepni, ka viena no Gulbenes novada iestādēm ir saņēmusi šo „Eiropas Solidaritātes korpusa” Kvalitātes zīmi. Bērniem, kas apmeklē Gulbenes 2. PII “Rūķītis” tas viennozīmīgi būs ieguvums. Gulbenes novads uzņem brīvprātīgos jau kopš 2007. gada. Mēs pašvaldībā lepojamies un priecājamies par katru iestadi, kas ir gatava uzņemt brīvprātīgos un organizēt dažāda veida projektus, jo tas ir liels ieguvums gan pašvaldības iedzīvotājiem, gan bērniem, gan sabiedrībai kopumā.”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore Daina Sproģe: “„Eiropas Solidaritātes korpuss” ir jauna programma, kas ļauj jaunietim dot savu ieguldījumu vietējā sabiedrībā un šis jaunietis var būt ne tikai savējais, kas dod ieguldījumu savā dzīvesvietā, bet tas var būt arī jaunietis, kas var tikt uzņemts no citas valsts un var iesaistīties dažādu notikumu un aktivitāšu īstenošanā pašvaldībā. Galvenais ieguvums organizācijai noteikti ir iespēja stiprināt savu kapacitāti, jo tas ir papildus cilvēku resurss, kas ierodas šeit un palīdz risināt vietējai sabiedrībai aktuālas izaicinājumus.
Īpaši vēlos uzteikt Gulbenes novada pašvaldību un iestādes par ciešu sadarbību un savstarpēji sniegtu atbalstu, kas palīdz aktīvi darboties arvien jaunām organizācijām un kopumā Gulbenes novada ietvaros realizēt daudzveidīgus projektus.”

Pirmais “Eiropas Solidaritātes korpusa” projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 16. oktobris. Pirmā projektu konkursa ietvaros, līdz 16. oktobrim organizācijas ir aicinātas vēl pieteikt projektus un iegūt Kvalitātes zīmi. Jaunā EK izstrādātā programma ilgs no 2018. līdz 2020. gadam, un tās īstenošanai visā ES būs pieejami 375,60 milj. eiro. Latvijā pieejamais finansējums "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu īstenošanai 2018. gada pirmajā projektu konkursā ir 670 392 eiro, tai skaitā:
-Brīvprātīgā darba projektiem (tai skaitā, Brīvprātīgā darba partnerību projektiem) – 440 613 eiro;
-Solidaritātes projektiem – 109 069 eiro;
-Darba un prakses projektiem – 120 710 eiro.

Lai īstenotu Brīvprātīgā darba, apmaksāta darba vai prakses projektus, institūcijai, kura piesakās uz programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” finansējumu, iepriekš JSPA jāveic akreditācija, lai saņemtu Kvalitātes zīmi. Kvalitātes zīme garantē, ka “Eiropas Solidaritātes korpusa” projekti tiks īstenoti atbilstoši programmā paredzētajam.

*Ņemot vērā Latvijas likumdošanu, šobrīd „Eiropas Solidaritātes korpusa” Prakses projektos iespējams tikai nosūtīt jauniešus praksē uz citu Eiropas valsti.

 

Par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”
Latvijā “Eiropas Solidaritātes korpusu” administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA). Ideja par šādas programmas nepieciešamību radās jau 2016. gada nogalē, kad EK priekšsēdētājs Žans Klods Junkers savā runā par stāvokli ES paziņoja par ieceri izveidot Eiropas Solidaritātes korpusu, radot iespējas jauniešiem, kas vēlas sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā un izrādīt solidaritāti.
“Eiropas Solidaritātes korpuss” ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.
JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2018. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

 

Papildu informācijai:
Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente                
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra                
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv