Ex-brīvprātīgo ikgadējā tikšanās. Pievienojies!

Latvijas Nacionālā aģentūra (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra), 17. un 18. jūnijā, tiešsaistes platformā Zoom organizē ikgadējo bijušo brīvprātīgo tikšanās pasākumu jeb ex-brīvprātīgo tikšanos, kurā satiksies visi, kuri pēdējā gada laikā ir devušies brīvprātīgajā darbā. Piedalīties aicināti visi, kuri laikā no 01.08.2019. līdz 01.06.2020 ir piedalījušies esi ES programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" mobilitātē "Eiropas Brīvprātīgais darbs" vai “Eiropas Solidaritātes korpuss”  mobilitātē “Brīvprātīgais darbs”, un īsāku vai garāku laiku bijuši brīvprātīgie ārpus Latvijas.

Dalībai tiešsaistes pasākumā līdz 8. jūnija, plkst. 12.00, var reģistrēties šeit.

Tikšanās mērķi:

  1. Veicināt pēdējā gada laikā no brīvprātīgā darba atgriezušos brīvprātīgo dalīšanos ar savu iegūto pieredzi un turpmākajiem plāniem ar mērķi nodot projektā gūto pieredzi saviem vienaudžiem, organizācijai vai vietējai kopienai.
     
  2. Veicināt dalībnieku izpratni par solidaritāti kā vērtību, gan ikdienā, gan aktualizējot to citos projektos un aktivitātēs.
     
  3. Izstrādāt plānu turpmākām solidārām aktivitātēm vietējā kopienā.

Lai piedalītos tiešsaistes mācībās, ir nepieciešams dators vai telefons ar labu interneta savienojumu. Iepriekš telefonā/datorā ir nepieciešams lejupielādēt programmu ZOOM.

Reģistrējoties mācībām, saņemsiet tiešsaistes semināra pieejas kodu.

 

Papildu informācija:

Laura Liepa-Timma
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr. +371 67358069;
laura.liepa-timma@jaunatne.gov.lv