EVS Hotspot – dodies studiju vizītē uz Albāniju un atrodi partnerus Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem

Vēlies izzināt jaunatnes darba vidi Albānijā, esi ieinteresēts nākotnē veidot Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektus kopā ar Albānijas organizācijām? Tad šī studiju vizīte paredzēta tieši tev! Tā norisināsies no  2014. gada 23. līdz  27. novembrim. Pieteikšanās līdz 28. oktobrim.

„Katram brīvprātīgajam šeit ir atšķirīgs stāsts, mūsu ierašanās iemesli ir dažādi, mums ir atšķirīga dzīves pieredze. Taču mums ir kopīgs sapnis par labāku nākotni, vēlme ceļot un veikt izmaiņas, ” saka brīvprātīgais Albānijā.

Albānijas organizācijām ir strauji augusi interese par EBD.  Brīvprātīgo uzņemšana un nosūtīšana dažām organizācijām jau kļuvusi par regulāru praksi. Balstoties uz šo organizāciju labo pieredzi, nesen ir akreditētas daudzas jaunas organizācijas, kuras tagad meklē sadarbības partnerus.

Esi aicināts iepazīt Albānijas jaunatnes darba ikdienu kopā ar vietējām organizācijām. Atklāj, kā attīstīt EBD sadarbības potenciālu!

Daudziem Albānija joprojām ir mazāk izzinātā valsts Eiropā.

Vizītes galvenais mērķis nav tikai sadarbības veidošana starp organizācijām. Būtiski ir arī uzzināt, kā Albānijā darbojas nosūtītājorganizācijas un uzņēmējorganizācijas. Vizītes mērķis ir veicināt turpmāko sadarbību un vērst uzmanību uz kvalitāti EBD projektos.

Vizītes uzdevumi:

•izzināt vietējo jaunatnes organizāciju aktivitātes, darba plānus un iepriekšējo EBD pieredzi;
•izpētīt jaunatnes darba vidi un sniegt atgriezenisko saiti, ņemot vērā iespējamo nākotnes sadarbību;
•veicināt partnerību EBD ietvaros starp Albānijas organizācijām un Erasmus+ Programmas valstīm;  
•iepazīstināt dalībniekus ar kvalitātes rādītājiem EBD projektos, pievēršot uzmanību sadarbībai, atbalstam un mācībām.

Mērķa grupa:

•EBD akreditēto organizāciju pārstāvji no Erasmus+ Programmas valstīm, kas vēlas uzsākt sadarbību ar Albāniju.

Dalībnieka profils:

•ir pieredze vai zināšanas par Eiropas Brīvprātīgo darbu;
•pārstāv organizāciju, pieņemot lēmumu par sadarbību;
•spēj komunicēt angļu valodā.

Pieteikties iespējams līdz 2014. gada 28. oktobrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/evs-hotspot-study-visit-to-albania-for-quality-partnerships-within-the-european-voluntary-service.4563/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas Erasmus+, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!


Papildus informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv