EUtopija? Dažādība mainīgajā Eiropā: vai pienācis laiks mainīt darba ar jaunatni uzsvarus?

No marta beigām līdz oktobrim Latvijā un Melnkalnē norisināsies radošs mācību cikls “EUtopija? Dažādība mainīgajā Eiropā” (“EUtopia? Diversity in a Changing Europe: Creative youth work lab for rethinking diversity solutions”). Tas ir analītisks un kritisks mācīšanās eksperiments, kas veciem jēdzieniem dos jaunu dzīvi. Pieteikšanās tiešsaistē līdz 25. aprīlim.

Starptautiskajām ilgtermiņa mācībām aicināti pieteikties jaunatnes jomā strādājošie, kuri savā ikdienā meklē atbildes uz jautājumu, kā jauniešos veicināt izpratni pret sabiedrības dažādību? Kā uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti un skaidrot ne tikai jauniešiem, bet arī jaunatnes jomā iesaistītajiem sabiedrībā pretrunīgi vērtētus jautājumus? Šis būs astoņu mēnešu ilgs mācību kurss visa gada garumā.

Jums būs iespēja kļūt par daļu no pārmaiņu veidotājiem, lai uzlabotu darba ar jaunatni praksi visā Eiropā, radot un izmēģinot jaunus rīkus un metodes, skaidrojot dažādības un iecietības jautājumus.

Mācības noritēs četros posmos:
1. posmā: tiešsaistes mācības un individuālais darbs (24 h). No marta līdz maijam individuāli.
2.  posmā: kritiskās analīzes laboratorija un situācijas izpēte. Rīgā, no 6. līdz 12. maijam.
3.  posmā: pilotprojekts – izstrādāto metožu izmēģināšana darbā ar jauniešiem savās vietējās (nacionālās) kopienās.
4.  posmā: jaunu rīku un metožu radīšana Melnkalnē. No 8. līdz 13. oktobrim.

Aicinām sūtīt pieteikumu uz vladislava.skele@gmail.com līdz 25. aprīlim, nosūtot savu motivāciju dalībai pasākumā, kā arī sniedzot aprakstu, kā jūs ikdienā strādājat ar jauniešiem.

 

Mācību cikla mērķis

Sniegt jaunatnes jomas profesionāļiem iespēju izpētīt jauniešu sarežģīto un daudzveidīgo realitāti mainīgajā Eiropā un sagatavoties labāk reaģēt uz dažādajām realitātēm.

Mācību laikā tiks iekļauti lēnie darba ar jaunatni principi dažādības praksē, kā arī skaidrots, kā starptautiskajos projektos “Erasmus+: Jaunatne darbībā” stiprināt tādas cilvēktiesībās balstītas vērtības kā tolerance, iecietība un vienlīdzība.

Plašāk par mācību ciklu šeit:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/eutopia-diversity-in-a-changing-europe-creative-youth-work-lab-for-rethinking-diversity-solutions.7848/

Mācības īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālā aģentūra Latvijā), sadarbojoties ar SALTO South East Europe and Inclusion and Diversity resursu centriem.

Kā pieteikties?

Pieteikties mācībām iespējams līdz 2019. gada 27. martam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/eutopia-diversity-in-a-changing-europe-creative-youth-work-lab-for-rethinking-diversity-solutions.7848/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:

 -  kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 -  nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 -  sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle
vladislava.skele@gmail.com