EUtopija? Dažādība mainīgajā Eiropā – radošā darbnīca par dažādības risinājumiem darbā ar jaunatni ( EUtopia? Diversity in Changing Europe)

Ja esi gatavs izprast dažādās dažādības nozīmes un iegūto informāciju izmantot, lai pārveidotu darba ar jaunatni praksi, tad EUtopija ir domāta tev! Piesakies līdz 24. jūnijam!

Vai esi dzirdējis, ka dažādība ir nepieciešama mierīgai, pārtikušai sabiedrībai? Vai kāds ir teicis, ka dažādība ir aizgājusi par tālu? Vai, ka dažādība ir neiespēja un nav nepieciešama? Varbūt kādreiz esi aizdomājies, ka tā var būt taisnība? Kad šķiet, ka viss ļoti ātri mainās, un tikai uz sliktu, kā tu strādā ar jauniešiem, lai piešķirtu tam visam nozīmi?

Iedomājies pasauli, kurā tu zini vismaz dažas atbildes. Vai pasauli, kurā cilvēki uzdod šos jautājumus. Vai pasauli, kurā tev būtu laiks uzdot jautājumus un domāt par atbildēm.

Vai tu vēlētos doties sešu mēnešu radošajā piedzīvojumā kopā ar dinamisku līderu kopienu? Vai tu vēlies pamēģināt nesteidzīgu darbu ar jaunatni pasaulē, kas ātri mainās?

Pievienojies mums EUtopijā! Dažādība mainīgajā Eiropā – ilgtermiņa radošā darbnīca par dažādības pieejamām darbā ar jaunatni.

Šī radošā darbnīca ir paredzēta kritiskiem domātājiem, kas strādā ar jauniešiem un nebaidās uzdot pretrunīgus jautājumus. Tā paredzēta pieredzējušākajiem no mums, kuri dažreiz nogurst no domāšanas, kā arī jauniņajiem, kuri dažreiz jūtas apjukuši un nezina pat, kur sākt.

Radošās darbnīcas mērķis sniegt jaunatnes jomas profesionāļiem iespēju 1) izzināt sarežģītās un dažādās jauniešu realitātes mainīgajā Eiropā un 2) sagatavoties, kā labāk reaģēt mainīgajās realitātēs, izmantojot vērtībās balstītu skatījumu par dažādību un pārveidojot darba ar jaunatni praksi.

Radošās darbnīcas uzdevumi ir:

 • radīt kopienu ar cilvēkiem, kas ir gatavi iesaistīties izaicinošā, pašreflektējošā, ilgtermiņa, dinamiskā mācību procesā;
 • identificēt atbilstošus sociālpolitiskos un kultūras apstākļus, kas ietekmē jauniešu dzīves vietējā un Eiropas līmenī;
 • izzināt kontekstus, kuros jaunieši ir šodien uzauguši un kritiski izvērtēt to, kā tie tiek uztverti darbā ar jaunatni;
 • saprast iemeslus un motivāciju, kas slēpjas aiz jauniešu skatījuma un attieksmēm, noskaidrot, kā tiek veidoti viedokļi un veicināt kritisko domāšanu;
 • izaicināt/radikalizēt dažādības konceptu, izzinot to no vērtībās balstītās pieejas, nevis no normatīvās politikas perspektīvas;
 • attīstīt visatbilstošākās kompetences, kas nepieciešamas, lai pārdomātu un pārveidotu darba ar jaunatni praksi, kas atbilst pašreizējiem izaicinājumiem;
 • iestrādāt mierīga darba ar jaunatni principus ar dažādību saistītā praksē;
 • izzināt iespējas, kā vērtībās balstītu pieeju dažādībai iestrādāt "Erasmus+" aktivitātēs un atbalstīt starptautisko sadarbību starp dalībniekiem.

"EUtopia? Dažādība mainīgajā Eiropā" ir radošs, analītisks un kritisks eksperiments, kas ilgs sešus mēnešus. Tas piešķirs jaunu dzīvi veciem konceptiem un apkopos to visu dinamiskā rīkā, kuru būs līdzradījuši visi dalībnieki. Tas sastāv no četriem elementiem:

 • 1. daļa: ievads – tiešsaistes mācību process, kas sastāv no 24h individuāli vadīta darba no jūlija līdz augustam (dalībniekiem ir jāvelta 3 stundas nedēļā tiešsaistes mācībām vasaras laikā);
 • 2. daļa: kritiskās analīzes darbnīca – izaicināt, izzināt un attīstīt konceptus Kosovā no 2018. gada 8. līdz 14. septembrim;
 • 3. daļa: izmēģinājuma radošā darbnīca radošumam un eksperimentēšana – personīgās radošās darbnīcas dalībnieku vietējās kopienās;
 • 4. daļa: izstrādes radošā darbnīca – darbnīca rīkiem un pieejām darbam ar jaunatni Latvijā no 2018. gada 9. līdz 13. decembrim

Pieteikties aicināts ikviens cilvēks, kurš profesionāli strādā ar jauniešiem. Jebkāda iepriekšējā pieredze saistībā ar dažādības tēmu tiks uzskatīta par priekšrocību.

Izvēlētajiem dalībniekiem jāpiedalās visās radošo darbnīcu daļās.

Šī ilgtermiņa radošā darbnīca starptautiskā līmenī norisināsies jau piekto reizi. Apmācību konceptu izstrādājusi JSPA un SALTO resursu centrs.

Kā pieteikties?
Pieteikties radošajai darbnīcai iespējams līdz 2018. gada 24. jūnijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/eutopia-diversity-in-changing-europe-creative-youth-work-lab-for-rethinking-diversity-solutions.7362/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).
   

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
Tālr.: +371 67358069
vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv