EUtopia: Dažādība mainīgajā Eiropā – dažādība darbā ar jaunatni

Vai esi domājis, ko patiesībā nozīmē dažādība? Vai strādā ar cilvēkiem, kuri domā, ka dažādības pieņemšana ir aizgājusi pārāk tālu? Dzīvojot laikā, kad Eiropa un pasaule piedzīvo ievērojamu attīstību, vai domā, kā jēgpilni palīdzēt jauniešiem? Vai domā, ka ir laiks pārdomāt, kā mēs (tu) strādājam ar jauniešiem? Vai strauji mainīgajā pasaulē vēlies iepazīties ar “slow youth work” principiem?

No marta beigām līdz oktobrim Latvijā un Albānijā norisināsies radošs mācību cikls “EUtopia: Dažādība mainīgajā Eiropā” (Eutopia - Diversity in a Changing Europe - Creative lab for Rethinking Diversity in Youth Work). Mācību cikls ir paredzēts personām, kas strādā ar jauniešiem un nebaidās diskutēt par neērtiem jautājumiem un dažādiem jēdzieniem. Tas ir analītisks un kritisks mācīšanās eksperiments, kas veciem jēdzieniem dos jaunu dzīvi. Pieteikšanās tiešsaistē līdz 1. martam.

Mācības noritēs četros posmos:
1. posmā: tiešsaistes mācības un individuālais darbs (30 h). No marta līdz maijam individuāli. (dalībniekiem vismaz 3 stundas nedēļā ir jāvelta laiks, lai apgūtu tiešsaistes mācīšanās kursu)
2.  posmā: jēdzienu un probēlmjautājumu izpēte Rīgā, no 6. līdz 12. maijam.
3.  posmā: pilotprojekts – izstrādāto metožu izmēģināšana darbā ar jauniešiem savās vietējās (nacionālās) kopienās.
4.  posmā: jaunu rīku un metožu radīšana Albānijā no 6. līdz 11. oktobrim.

Mācības īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālā aģentūra Latvijā), sadarbojoties ar SALTO South East Europe and Inclusion and Diversity resursu centriem.

Papildu informācija
PROGRAMMA

 

Kā pieteikties?

Pieteikties mācībām iespējams līdz 2020. gada 1. martam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/eutopia-diversity-in-a-changing-europe-creative-lab-for-rethinking-diversity-in-youth-work.8576/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:
 -  kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 -  nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 -  sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle
vladislava.skele@gmail.com