eTwinning – radoši un nevajag naudu (publikācija e-žurnālā „Skolas Vārds”)

eTwinning ir ES mūžizglītības programma, kuras mērķis ir, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, veicināt izglītības iestāžu sadarbību. „Brīvā griba, pozitīva vide un pozitīva attieksme ir tas, kas saista skolēnus un skolotājus eTwinning mūžizglītības programmā,” spriež Maija Kalniņa, Rīgas Kultūru vidusskolas angļu valodas skolotāja. „eTwinning neuzliek skolotājam nekādas prasības: lai ko iesāktu, nav vajadzīga nauda, skolotājs var būt radošs un darīt tad, kad viņam ir laiks, viņam nav jāveido arī atskaites.” Oktobra vidū Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Eiropas skolu sadarbības programmas eTwinning ietvaros organizēja ikgadējo eTwinning Nacionālo konferenci. 

eTwinning Eiropas skolu sadarbībai 

Šī programma paredzēta jebkura veida un līmeņa izglītības iestādēm – pirmsskolām, pamatskolām, vidusskolām un profesionālajām vidusskolām, kuras nodrošina izglītību bērniem un jauniešiem vecumā no 3 līdz 19 gadiem. 

Izmantojot eTwinning tiešsaistes rīkus (portālu un darba virsmu), Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu skolotāji, direktori, bibliotekāri un citi skolas darbinieki var reģistrēties un atrast viens otru, virtuāli satikties, apmainīties idejām un praktiskiem darbiem, apvienoties grupās, lai kopīgi mācītos un izstrādātu tiešsaistē (online) balstītus projektus.

Tagad droši dodieties uz eTwinning karti, un jūs tur ieraudzīsiet, kuras skolas jau šobrīd reģistrējušās eTwinning programmā. Izvēloties savas valsts nosaukumu, interneta vietnē parādīsies saraksts ar valsts reģistrētām skolām un to partnerattiecībām.

Programmā 2011./2012. mācību gadā ir iesaistījušies 523 izglītības darbinieki, realizējot 102 projektus. Kopš 2005. gada eTwinning reģistrējušies 1600 izglītības darbinieki no 665 Latvijas izglītības iestādēm, realizējot 646 projektus. 

Projekts kā mācību un audzināšanas metode

Projektu metode ir viena no mūsdienīgas skolas mācību metodēm. eTwinning projektu izstrādā vismaz divas skolas no vismaz divām dažādām valstīm, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT). Tā kā skolas sazinās un sastrādājas ar interneta starpniecību, nepastāv nekādas dotācijas vai administratīvie nosacījumi. Nav nepieciešamas arī tikšanās aci pret aci. Tēmas izvēle notiek pilnīgi brīvi, vien skolas projektam vajadzētu iederēties katras valsts nacionālajā mācību programmā. Pozitīvi vērtējams ir tas, ka eTwinning projekti vienmēr paredz kultūras, tradīciju un vērtību apmaiņu.

eTwinning projekta pamatdarbības joma ir portāls www.etwinning.net, kas nodrošina reģistrētiem lietotājiem iespēju drošā interneta vidē sazināties ar 33 valstu skolotājiem un skolēniem. Te var veidot ne tikai virtuālos sadarbības projektus, izvietot savus metodiskos materiālus, piedalīties interešu grupās, apmeklēt online tālmācības kursus par IKT izmantošanu skolā dažādos mācību priekšmetos, bet arī atrast sadarbības partnerus citiem projektiem (Comenius, Nordplus u. tml.).

eTwinning ikgadējās konferences neatņemama sastāvdaļa ir skolotāju radošās darbnīcas, kurās skolotāji apgūst jaunākos IKT rīkus un to izmantošanu mācību stundās, kā arī uzzina par citu skolotāju pieredzi. Šoruden savu  Future Classroom Lab prezentēja eTwinning vēstnieces Līga Kraukle un Aiga Mikasenoka. Skolotājiem, strādājot grupās, neilgā laikā tapa interesanti projekti: Papa – papagaiļi, Mode, Tek saulīte, Auto cauri gadsimtiem un Sēnes, un atlika vien pabrīnīties par Latvijas skolotāju bagāto izdomu, atraktivitāti un daudzpusīgajām zināšanām.

Kāpēc tieši eTwinning?

Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas skolotāja Linda Beitika, iesaistoties eTwinning programmā, cer uz pieredzes apmaiņu starp skolotājiem. „Piedaloties eTwinning pasākumos, gribu iegūt plašāku redzesloku. Ja es iegūšu, iegūs arī bērni,” teic jaunā skolotāja.

 „Bērniem eTwinning projekti ļoti patīk. Ceru, ka kādu arī izdevās iedrošināt,” secina Ādažu vidusskolas sākumskolas skolotāja A. Mikasenoka.

eTwinning ir vienkārša un draudzīga gan skolotājiem, gan skolēniem, tāpēc tajā iesaistījušās vairāk nekā 90 000 Eiropas skolu. Sarunājoties ar skolotājiem par eTwinning, kļūst skaidrs, cik ļoti izmainījušās viņu mācību metodes (mācības kļuvušas jautrākas, skolēni ir vairāk motivēti, labprāt strādā arī ārpusstundu laikā), viņi ieguvuši draugus no visas Eiropas. Kā zināms, skolēni labprāt mācās tad, ja darbošanās neietver pārbaudes un nosodījumu par nepareizu rezultātu, ja viņi tiek stimulēti no skolotāja puses un labi vadīti. Viena no visintriģējošākajām eTwinning daļām ir pašvērtējums un vienaudžu vērtējums. 

Ar eTwinning ātri un redzamā veidā var izmainīt valodu apguvi skolā un attīstīt IKT prasmes. Ja agrāk diskutēja par to, kas ir interesantāk – mācīties gramatiku vai apgūt runas vai rakstu valodu –, tad eTwinning mums parāda, ka veiksmes atslēga ir spējā komunicēt. Tādējādi, lai cik svarīga būtu gramatikas apguve, zināšanas vairāk jābalsta praksē. Un vēl viena svarīga lieta – skolotāji, skolēni un skolas vadība ir vienlīdz iesaistīti šajā procesā. 

eTwinning programmas aktualitātes

Konferencē tika iezīmētas 2012./2013. mācību gada aktualitātes. Turpināsies Nākotnes klases mācības Briselē (Future Classroom Lab) – par to, kāda varētu izskatīties mūsdienīga klase. Pagājušajā gadā šajās mācībās piedalījās trīs mūsu valsts pedagogi, šogad jau ir bijuši četri un iespējas vēl būšot, sola JSPA.

eTwinning paredzētas arī citas pārmaiņas. Septembrī tika prezentēta uzlabotā Eiropas skolu kopienas platforma eTwinning.net, kas mainījusies ne tikai vizuāli, bet arī saturiski. Funkcionālas pārmaiņas visa gada garumā paredzētas eTwinning dalībnieku virtuālās sadarbības vidē Teacher Desktop, bet projekta sadarbības vide TwinSpace šoruden uzlabota gan vizuāli, gan funkcionāli. Par šīm izmaiņām tika informēti konferences dalībnieki. Lai pedagogiem ikreiz nebūtu jābrauc uz Rīgu, šogad plānots uzsākt mācības tiešsaistē. Aģentūra interesentiem piedāvās arī triju dienu kursus par IKT rīkiem. 

eTwinning programmai 2013. gada sākumā pievienosies jaunas dalībvalstis: Armēnija, Azerbaidžāna, Gruzija, Moldova, Ukraina un Tunisija. Papildu informācija par šīm pārmaiņām būs pieejama tuvāko mēnešu laikā. 

Gada balvu iegūst PII Mežmaliņa

Nacionālo eTwinning balvu 2012 skolu programmas eTwinning konkursā ieguva Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde Mežmaliņa ar projektu P.A.L.E. – Play and Learn English (projekta vadītāja un eTwinning vēstniece Kristīna Bernāne). 

Mežmaliņas projektā P.A.L.E. – Play and Learn English (Mācies angļu valodu caur spēlēm) bija iesaistīti pieci Eiropas bērnudārzi – Grieķijā, Portugālē, Francijā, Austrijā un Latvijā. Bērni rotaļājoties un spēlējoties apguva angļu valodas pamatus, lietojot datoru, internetu, apguva drošas interneta lietošanas prasības, tiešsaistē angļu valodā sazinājās ar vienaudžiem citās valstīs. Pedagoga uzdevums bija izmantot bērnu dabisko vēlmi mācīties angļu valodu, piemeklējot bērniem saprotamu mācību materiālu, kas rosinātu darboties spēlējoties. Viena gada laikā pirmsskolēni iemācījās pastāstīt par sevi – kas patīk un kas ne, iemācījās iepazīties ar svešiniekiem, sasveicināties un atvadīties. Viņi ir apguvuši vienkāršus vārdiņus, kas nepieciešami ikdienas saziņā. Tīmekļa vietnē https://playle.wikispaces.com ir izveidots interaktīvs saraksts ar dažādiem šajā projektā izmantotajiem mācību materiāliem, kurus varētu izmantot arī citas pirmsskolas izglītības iestādes.

Nacionālajai eTwinning balvai 2012 izvirzīto projektu vadītāji 2013. gada martā dosies uz eTwinning Eiropas konferenci Lisabonā, informē JSPA. Tāpat finālisti – skolotāji un skolēni – visi kopā oktobra beigās devās izglītojošā ekskursijā uz AHHAA zinātnes centru Tartu, Igaunijā. Konkursa finālistu skolās tiks izvietota eTwinning plāksne – atzinības zīme par veiksmīgu projekta īstenošanu.

Konkursa Nacionālā eTwinning balva 2012 finālam tika atlasīti seši labākie 2011./2012. mācību gada projekti:

•BJC Rīgas Skolēnu pils Georg on Tour (projekta iesniedzēja – Tatjana Gvozdeva); 
•Majoru vidusskolas Environmentalists (projekta iesniedzēja – Liene Millere); 
•Daugavpils Saskaņas pamatskolas Under the Open Sky – Romantic Astronomy (projekta iesniedzēja – Aļesja Šapkova); 
•Sērmūkšu pamatskolas Our Planet in Our Hands (projekta iesniedzēja – Ilze Šmate);
•Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra Our Life in Pictures (projekta iesniedzēja – Līga Kraukle);
•Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes Mežmaliņa P.A.L.E Play and Learn English (projekta iesniedzēja Kristīna Bernāne). Projektu prezentācijas noskatījās eTwinning konferences dalībnieki un balsoja par tīkamāko projektu. 

Inese Matisāne, žurnāls „Skolas Vārds”

Vairāk informācijas par žurnālu: http://skolasvards.wordpress.lv/