eTwinning nedēļas: aicina skolotājus iesaistīties Eiropa skolu kopienā!

No 24. septembra līdz 10.oktobrim visā Eiropā norisinās kampaņa „eTwinning nedēļas”, kuras ietvaros skolotāji tiek aicināti iesaistīties Eiropas skolu kopienā. eTwinning piedāvā skolām iespēju sadarboties ar citu valstu skolotājiem, apmainīties idejām, dalīties pieredzē un kopīgi plānot sadarbības projektus tiešsaistē. Lai iesaistītos, skolotājiem jāreģistrējas eTwinning tiešsaistes platformā www.etwinning.net

eTwinning ir Eiropas Savienības Rīcības programmas Mūžizglītības jomā 2008. – 2013. gadam projekts, kas paredz Eiropas skolu sadarbību interneta vidē, veicinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanu mācību procesā. eTwinning mērķis ir izglītojoša sadarbība starp Eiropas skolām, izmantojot projektu kā palīgrīku mācību procesa īstenošanai. eTwinning ir daļa no Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius.

Reģistrēties eTwinning platformā var visu gadu, bet „eTwinning nedēļas” piedāvā skolotājiem papildus atbalstu, iedvesmojošus video, projektu piemērus un plānus projekta īstenošanai. 

Eiropas skolu savdabība kļūst vienkāršāka

eTwinning kampaņas ietvaros uzlabota arī projektu tiešsaistes sadarbības vide TwinSpace, kurā reģistrētie eTwinning skolotāji un viņu skolēni īsteno projekta aktivitātes. Uzlabotā TwinSpace vide ir lietotājam draudzīgāka, vienkāršāka un piemērotāka skolotājiem ar mazu IKT pieredzi. Izmantojot jauno TwinSpace, skolotājiem būs vienkāršāk iesaistīties starptautiskās sadarbības projektos un veicināt inovatīvu mācību metožu izmantošanu izglītībā.

Plašāka informācija:

eTwinning tiešsaistes platforma: www.etwinning.net

eTwinning Nedēļas: www.etwinning.net/lv/pub/news/news/etwinning_weeks.htm