ETS tiešsaistes seminārs treneriem par "coaching" domāšanu un metodēm

Projekta "Trainer Competence Development" ietvaros, Vācijas nacionālā aģentūra "JUGEND für Europa" no 7 - 11. septembrim organizē tiešsaistes Eiropas apmācību stratēģijas (ETS) treneru prasmju seminārs par koučinga domāšanu un treneru iemaņu attīstīšanu. Seminārs paredzēts pieredzējušiem treneriem jaunatnes jomā, kuri vēlas iepazīt mācību un mentoringa praksi no apmācību plānošanas līdz to īstenošanai. Dalībai seminārā var pieteikties līdz 20. jūlijam SALTO vietnē.

TSW 2020 tiešsaistes seminārs ir īpaši paredzēts tiem jaunatnes jomas treneriem, kuri ir pazīstami ar mācību/mentoringa prasmēm (pietiek ar nelielām zināšanām, nav nepieciešama iepriekšēja kompetence) un kuri ir gatavi paši apgūt dažādas mācību un mentoringa metodes un paņēmienus. Semināra dalībnieki, izmantojot koučinga domāšanas pieeju, mācīsies plānot un īstenot mācības, uzzinās par trenera lomu mācību procesā, iegūs būtiskas treneru iemaņas gan individuālā, gan grupu apmācībā, uzzinās par dažādiem mācīšanās rīkiem. Semināra laikā dalībnieki mācīsies, kā apmācāmajiem palīdzēt noteikt mērķus (attīstības, darbības),  uzklausīt un uzdot koučinga jautājumus, apzināt apmācāmo potenciālu un panākt, ka apmācāmie ir atbrīvoti un gatavi jaunu zināšanu, prasmu un attieksmju apgūšanai.

TSW semināru vadīs Laimonas Ragauskas un Darko Markovic.

SEMINĀRA PLĀNS

7. un 8. septembris: tiešsaistes sesijas dienas pirmajā daļā
9. septembris: diena individuāliem uzdevumiem, pārdomām, mentoringam…
10. un 11. septembris: tiešsaistes sesijas dienas pirmajā daļā

Lai piedalītos seminārā, ir nepieciešama pilnīga klātbūtne un apņemšanās piedalīties visās semināra dienās.

Aicinām pieteikties pasniedzējus/skolotājus, trenerus un koučus un jaunatnes darbiniekus, kuri ir:

  • aktīvi un pieredzējuši treneri jaunatnes jomā;
  • ieinteresēti turpināt pilnveidot mācību/koučinga praksi;
  • gatavi analizēt savu kā treneru/mentoru lomu;
  • ieinteresēti attīstīt savas treneru / mentoringa prasmes;
  • prot sazināties angliski
  • pieejami visa semināra laikā.

Eiropas apmācību stratēģijas mācības (ETS) jaunatnes darbinieku kompetenču attīstībai notiek divreiz gadā Austrijas, Nīderlandes, Čehijas, Igaunijas, Vācijas, Īrijas, Polijas, Slovēnijas un Spānijas "Erasmus +: Jaunatne darbībā" nacionālo aģentūru un SALTO mācību centra stratēģiskās ilgtermiņa sadarbības ietvaros.

Atbalsts pasniedzēju kompetences pilnveidošanai ir svarīgs aspekts, lai Eiropā nodrošinātu augstu jaunatnes darbinieku apmācību kvalitāti. Tāpēc ETS aicina izstrādāt modulāru sistēmu, lai apmācītu jaunatnes darbinieku trenerus, nosakot būtisku kompetenču kopumu, ko var iegūt kursos un kas kalpo, lai izveidotu sertificētu pasniedzēju kopumu Eiropā.
 

Papildu informācija:

Ieva Upesleja,
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: 67358062
E-pasts: ieva.upesleja[at]jaunatne.gov.lv