Es to varu!

No 15. – 17. jūnijam 26 Valkas novada skolēni piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam atklāta projektu konkursa "Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos" projekta "Pašizaugsmes domnīca - Es to varu!" organizētajās aktivitātēs.

Notikušo aktivitāšu - līderības un komunikāciju prasmju domnīca, radošās darbnīcas – instalāciju veidošana un izstāde par tēmu "Es esmu tilts...", Award kustības Valkas vienības nodarbība "Kas ir Award un kā tajā iesaistīties?", radošā sarunu domnīca "Katram stāstam sava kārts", radošo ideju diena – izzinoša ekskursija uz AHHA centru Tartu –  mērķis bija veicināt jauniešu iesaisti neformālās izglītības aktivitātēs, kas palīdz atraisīties, būt inovatīviem savās idejās un domāšanā, tā veicinot pozitīvu attieksmi pret mācību procesu kopumā. Jaunieši tika rosināti runāt par sevi, savu pieredzi, iepazīt sevi un citus, ieklausīties. Projekta aktivitātes veicināja arī līderības, komunikācijas, prezentācijas un argumentācijas prasmju attīstīšanu, lai tās veiksmīgi pielietotu ikdienā reālajā dzīvē.

Projekta noslēgumā augusta mēnesī dalībnieki izstrādās savu pašizaugsmes vīziju "Es to varu!".

"Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros"

Dalībnieku atziņas un vērtējums par projekta aktivitātēm:

 • "Iemācījos, kā sadarboties ar citiem vienaudžiem, iekļauties viņu vidū."
 • "Uzzināju par Award kustības darbību Valkas pilsētā."
 • "Es uzzināju, kā pārvarēt savas bailes."
 • "Mans ieguvums šajās dienās – prasme darboties komandā."
 • "Iemācījos sadraudzēties ar svešinieku, spriest par cilvēku. Tagad spēju drošāk runāt publikas priekšā."
 • "Uzlaboju prasmes būt līderim."
 • "Ļoti patika AHHAA centrā Tartu, nebiju tur bijis."
 • "Iemācījos strādāt komandā, izteikt savu viedokli."
 • "Jauni piedzīvojumi. Iepazinu tuvāk savus vienaudžus."
 • "Ļoti patika, kā skolotājas ar mums darbojās, iepazinu viņas pavisam citādas.
 • "Labi pavadīts laiks, interesantas nodarbības."
 • "Patika. Uzzināju jaunas saliedēšanas spēles."
 • "Bija ļoti garšīgs ēdiens."
 • "Ļoti labi un lietderīgi pavadīju laiku."
 • "Pārliecinājos, ka un kā vajag ticēt sev. Varēju pārdomāt par savu uzvedību un kautrību."
 • "Labāk iepazinu savus skolas biedrus un draugus."
 • "Iepazinu cilvēkus, pārvarēju bailes."

Lai mums izdodas kopā darbošanās arī augusta mēnesī!
Jauku, radošām idejām un pasākumiem bagātu vasaru!

 

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja – skolotāja D. Langenfelde

 

 

Pieteikšanās līdz: 
Pirmdiena, Jūnijs 27, 2016 - 15:15