Erasmus+ virtuālā apmaiņa: iespējas jauniešu apmaiņai bez robežām

Laikā, kad ar mobilitāti saistās dažādi ierobežojumi, Eiropas Komisija piedāvā Erasmus+ virtuālās apmaiņas iniciatīvu, kas pārvar ceļošanas šķēršļus un ierobežo klimata pārmaiņas, piedāvājot alternatīvus risinājumus fiziskām apmaiņām. Iniciatīva sniedz iespēju izmēģināt inovatīvas mācīšanās metodes, veicina starpkultūru mācīšanos, sniedz iespēju iepazīt dažādas kultūras, ielūkojoties to uzskatos un vērtībās, un ļauj labāk atpazīt valdošos stereotipus.

Virtuālās jeb tiešsaistes apmaiņas jauniešiem sniedz dažādas prasmes, kas ir noderīgas darba tirgū, piemēram, attīstīta komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu un uzlabo digitālo pratību. Tajās var piedalīties jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri dzīvo Eiropā vai Vidusjūras dienvidu daļā, kā arī izglītotāji un jaunatnes darbā iesaistītie.

Katru nedēļu dalībnieki tiešsaistē tiekas grupā, lai piedalītos diskusijās. Diskusiju tēmas var būt dalībnieku pašu definētas vai saistībā ar kādu video, lekciju, lasījumu vai interaktīvu uzdevumu.

Jauniešiem ir iespēja piedalīties dažādās aktivitātes neatkarīgi (nepiederot organizācijai), piemēram, sociālajos apļos (Social circles), interaktīvos tiešsaistes mācību kursos – “Jaunieši, miers un drošība”; “Kā apturēt naida runu”, “Ilgtspējīgas pārtikas sistēmas” vai mācībās “Debašu vadītājs”, “Tiešsaistes debates” un “Mācības fasilitatoriem”.

Mācībām par pieteikties vietnē ERASMUS+ Virtual Exchange.

Tuvākās iespējas jauniešiem:

18.04.2020. līdz 26.04.2020. Tiešsaistes debates;

18.05.2020. līdz 19.06.2020. Tiešsaistes kurss “Kā apturēt naida runu”;

25.05.2020. līdz 24.06.2020. Starpkultūru dialogs “Ilgtspējīgas pārtikas sistēmas”

01.06.2020. līdz 12.06.2020. Dalībnieku virzīta diskusija: Sociālie apļi (Social circles).

Jaunatnes darbinieki var piedalīties virtuālo apmaiņu mācībās. Šīs mācības paredzētas tiem, kuri vēlās izveidot savu starptautisko virtuālās apmaiņas projektu. Mācības notiek 6 nedēļas, kuru laikā apgūst virtuālās apmaiņas būtību un iemācās izmantot eksperimentālo mācīšanos. Dalībniekiem nav nepieciešama iepriekšēja pieredze, taču tiem ir jāpārstāv organizāciju.

Tuvākās mācības jaunatnes darbiniekiem:

1.06.2020. līdz 11.07.2020;

13.09.2020. līdz 24.10.2020.

Kopš 2018. gada 20 000 jauniešu, izglītotāju un jaunatnes darbinieku ir paguvuši izmantot Erasmus+ virtuālo apmaiņu sniegtās iespējas. Dalībnieki ir izveidojuši sadraudzību ar vienaudžiem no Lībijas, Vācijas, Sīrijas, Turcijas, Marokas vai Somijas, bez nepieciešamības sēsties lidmašīnā un ceļot.