“Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2021. gada pirmais projektu konkurss plānots maijā

“Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2021. gada pirmā projektu konkursa plānotais laiks – 2021. gada maijs.

Eiropas Savienības programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2021. gada pirmais projektu konkurss tiek plānots 2021. gada maijā.

"Erasmus+" 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (KA1) plānotais projektu konkursa termiņš ir 11.05.2021.

  • Jauniešu apmaiņas projekti  
  • Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti
  • Jaunatnes līdzdalības projekti 
  • Discover EU aktivitātes 

"Erasmus+" 2. pamatdarbības "Partnerības inovācijai un labās prakses apmaiņai" (KA2) plānotais projektu konkursa termiņš ir 20.05.2021.

  • Sadarbības partnerības projekti
  • Maza mēroga partnerības projekti

Informācija par pieteikšanās laiku, informatīviem vebināriem par pieteikšanās procesu un precizēta informācija par projektu konkursa laiku, kā arī vadlīnijas tiks publicētas JSPA informācijas kanālos, iegūstot aktuālu informāciju no Eiropas Komisijas.