"Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi 2017. gadā

Ja 2017. gadā vēlies īstenot "Erasmus+: Jaunatne darbībā" programmas projektus, ieskaties. Esam sagatavojuši apkopojošu informāciju par datumiem, līdz kuriem nākamajā gadā projektu pieteikumi būs iesniedzami.

1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekti:
 

- Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgais darbs, Jaunatnes darbinieku mobilitāte - līdz 2017. gada 2. februāra, 2017. gada 26. aprīļa, 2017. gada 4. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika;
- Stratēģiskie Eiropas Brīvprātīgā darba projekti - līdz 2017. gada 26. aprīļa plkst. 13:00 pēc vietējā laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika.

 

2. pamatdarbības “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” projekti:

- Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam - līdz 2017. gada 26. aprīļa plkst. 13:00 pēc vietējā laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika;
- Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās jauniešu iniciatīvas) - līdz 2017. gada 2. februāra un 2017. gada 4. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika.

 

3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformām” Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti - līdz 2017. gada 2. februāra, 2017. gada 26. aprīļa, 2017. gada 4. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika.

 

Plašāka informācija par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu iespējām >>