“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu 3. konkursā pieejami 796 817, 52 eiro

Izvērtējot 2016. gada pirmajos divos projektu konkursos iesniegto projektu kvalitāti un atbilstību programmas “Erasmus+” vadlīnijām, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir apstiprinājusi 88 jaunatnes jomas projektus, piešķirot finansējumu teju 2 miljonu eiro (1 909 589, 48 eiro) apmērā.

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu pieteikumi katru gadu ir iesniedzami trīs dažādos projektu konkursos. Šogad projektu pieteikumu iesniegšanas pirmie divi konkursi (līdz 2. februārim un līdz 26. aprīlim) ir jau noslēgušies. Pirmajā konkursā tika iesniegti 152 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti 42, turpretī otrajā konkursā tika iesniegti 126 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti 46 projekti. Ar aģentūras apstiprinātajiem projektiem var iepazīties šeit: http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/apstiprinatie-projekti.

“Esam gandarīti par salīdzinoši augsto projektu pieteikumu kvalitāti un radošajām idejām, kuras ar projektu starpniecību tiek ieviestas Latvijas jaunatnes jomā. Katrā projektu konkursā priecājamies redzēt arvien jaunus projektu iesniedzējus, kuri līdz šim nav īstenojuši “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus. Vērojot salīdzinoši lielo interesi par festivālu “Projektu nakts 2016”, paredzam, ka arī uz trešo projektu iesniegšanas konkursu projektu iesniedzēju loks palielināsies,” stāsta Rasa Lazdiņa, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras ES programmu daļas vadītāja.

Pašlaik tuvojas šogad trešais projektu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” iesniegšanas konkurss, kurš saskaņā ar Eiropas Komisijas noteikto, ir 4. oktobris (līdz plkst. 12:00 pēc vietējā laika jeb līdz plkst. 13:00 pēc Briseles laika). Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra iedrošina jaunatnes jomā darbojošās organizācijas, valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas un biedrības rakstīt projektu pieteikumus, jo laika vēl ir pietiekami.

Arī finansējums trešajam projektu konkursam ir pietiekams, lai apstiprinātu visus “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu veidus. Proti, trešajā projektu iesniegšanas kārtā ir pieejami 796 817, 52 eiro. Pirmās pamatdarbības projektiem (Jauniešu apmaiņām, Eiropas Brīvprātīgajam darbam, Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem) – 649 830,02 eiro; otrās pamatdarbības projektiem (Stratēģiskās partnerības projektiem jaunatnes jomā) - 106 442,50 eiro; trešās pamatdarbības projektiem (Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās) - 40 545 eiro.

Kopējais 2016. gadā pieejamais finansējums, kuru Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra var attiecināt “Erasmus+: Jaunatne darbībā” apstiprinātajiem projektiem, ir 2 706 407 eiro.

Lai atbalstītu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu pieteikumu rakstītājus, kuriem līdz šim nav pieredzes šo projektu rakstīšanā, jau otro gadu pēc kārtas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra organizē festivālu “Projektu nakts”. Šogad tas notiks no 27. līdz 28. augustam, viesu namā “Turbas” (40 km attālumā no Rīgas un 5 km attālumā no Ogres, Suntažu virzienā). Dalība festivālā ir bez maksas. Pieteikšanās līdz 28. jūlijam  http://ejuz.lv/projektunakts2016. Plašāka informācija par “Projektu nakti 2016” http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/projektu-nakts-2016-tuvojas.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Annas Lindes Fondu, Eiropas Komisijas informācijas tīklu “Eurodesk”, Latvijas – Šveices sadarbības programmu, eTwinning, Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

Par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem
2016. gads ir jau trešais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Programma “Erasmus+” sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem - www.viaa.gov.lv sadaļā “Erasmus+”.

Informāciju sagatavoja:
Kintija Bulava
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente
Tālr.nr. 67356247
e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv