“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem un to atbalstam 2016. gadā pieejami 2 697 427.00 eiro

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka nākamajā gadā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem pieejami 2 697 427.00 eiro. Saskaņā ar programmas vadlīnijām, projektu pieteikumu iesniegšana būs iespējama trīs termiņos: līdz 2. februāra, 26. aprīļa un 4. oktobra plkst. 13:00 pēc Latvijas laika. Tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv jau pieejamas projektu elektroniskās pieteikumu veidlapas angļu valodā.

Veidlapas pēc izvēles var aizpildīt gan angļu, gan latviešu valodās.

2016. gads būs jau trešais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir iespējams īstenot projektus trīs pamatdarbībās : pirmā – “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes veids “Jauniešu apmaiņas”,  ” Eiropas Brīvprātīgais darbs”, “Jaunatnes darbinieku mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā”; trešā – “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”.

Vēršam uzmanību, ka 2016. gadā visu pamatdarbību projektus varēs iesniegt trīs termiņos: līdz 2. februārim, 26. aprīlim un 4. oktobrim.

Par pieteikšanos “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem
Kopš šī gada 10. decembra Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv pieejamas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu elektroniskās pieteikuma veidlapas angļu valodā, kas nepieciešamas uz 2016. gada 2. februāra projektu iesniegšanas termiņu.

Ar aktuālajām veidlapām aicinām iepazīties tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv izvēlētā projektu veida sadaļā “Dokumenti”. Elektroniskās pieteikuma veidlapas uz 2. februāra termiņu nebūs pieejamas latviešu valodā, tāpēc projektu iesniedzēji tiek aicināti angļu valodas veidlapas pildīt latviešu valodā.

Informējam, ka saskaņā ar ES programmas “Erasmus+” vadlīnijām jaunatnes jomas projektus var uzsākt ātrākais trīs mēnešus pēc projektu iesniegšanas termiņa.

Par atbalsta iespējām
Lai veiksmīgi sagatavotu un iesniegtu projekta pieteikumu līdz nākamajam iesniegšanas termiņam – 2. februārim – aicinām konsultēties ar aģentūras darbiniekiem.

Ja, rakstot projektu pieteikumus, rodas papildus jautājumi, droši izmanto Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras sniegtos atbalsta pasākumus: konsultācijas (tiešsaistē/klātienē); “atvērtās otrdienas” (katra mēneša pēdējā otrdiena no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00); informatīvos pasākumus un starptautiskās apmācības (par aktuālajām apmācībām un pasākumiem seko līdzi informācijai www.jaunatne.gov.lv).

Ir pieejamas arī video filmiņas - praktiska pamācība, kurā soli pa solim parādīts, kā pareizi aizpildīt projektu pieteikumu anketu tiešsaistē. Video filmiņas vari noskatīties: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/pieejami-video-ka-iegut-pic-kodu-un-aizpildit-pieteikumu-veidlapas

Programma „Erasmus+” sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem - www.viaa.gov.lv sadaļā „Erasmus+”.

Informāciju sagatavoja:
Kintija Bulava
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente
Tālr.nr. 67356247
e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv