Eiropas Solidaritātes korpuss: MENTOR plus – mentora kompetenču uzlabošana Eiropas Brīvprātīgajā darba projektos

Mācības norisināsies no 7. līdz 12. jūlijam Austrijā, Vīnē. To mērķis ir uzlabot mentoringa kvalitāti Brīvprātīgā darba projektos un atbalstīt aktīvos mentorus, kas strādā ar brīvprātīgajiem. Pieteikšanās līdz 10. maijam!

Ja esi aktīvs Brīvprātīgā darba projektu mentors vai vēlies par tādu kļūt, ja esi kādu laiku bijis mentors, tomēr jūti, ka tavam darbam nepieciešama atgriezeniskā saite par tavu lomu, atbildību un izaicinājumiem, ja esi gatavs dalīties ar savu pieredzi, iepazīt citus cilvēkus, jaunas darba metodes, tad piesakies!

Mērķi un uzdevumi:

  • uzlabot zināšanas par mentoringu Brīvprātīgā darba projektos, pamatzināšanas par Brīvprātīgā darba projektiem kopumā un par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”;
  • veidot kopēju izpratni par mentoringu Brīvprātīgā darba projektos;
  • sniegt atgriezenisko saiti par mentora lomu, atbildību, izaicinājumiem un vajadzībām;
  • dalīties ar labo praksi un rīkiem, kas var atbalstīt Brīvprātīgā darba projektu brīvprātīgos.

Mācībās aicināti piedalīties aktīvi mentori (gan jaunie mentori, kas šobrīd darbojas EBD projektos, gan pieredzējuši mentori), kas vēlas attīstīt savas kompetences un mentoringa prasmes.

Šo apmācību izglītojošā pieeja ir balstīta neformālās izglītības metodēs un eksperimentālajā mācību procesā, ka arī dalībnieku aktīvā ieguldījumā un līdzdalībā.

Apmācības norisināsies angļu valodā – dalībniekiem jābūt gataviem aktīvi iesaistīties visās aktivitātēs.

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2019. gada 10. maijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/european-solidarity-corps-mentor-plus-improving-mentorship-in-european-volunteering-projects.7798/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc semināra noslēguma organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!
 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv