“Eiropas Solidaritātes korpuss” kā instruments sistemātiskam darbam ar jauniešiem NEET situācijā

No 18. līdz 23. februārim Jūrmalā notiks starptautiskas mācības par jaunās programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” dažādajām perspektīvām. Mācībās varēs uzzināt, kā šīs programmas projektus izmantot kā instrumentu darbā ar jauniešiem NEET situācijā. Pieteikšanās līdz 21. janvārim.

Mācību mērķis ir iedvesmot dalībniekus izmantot “Eiropas Solidaritātes korpusa” programmas projektus kā metodi sistemātiskam darbam ar jaunatni ilgtermiņā, sevišķi strādājot ar jauniešiem NEET situācijā.

Mācībās:
-    uzzināsi, kā izmantot “Eiropas Solidaritātes korpusa” projektus sistemātiski. Būs iespēja iepazīt arī, kā veidot savu stratēģiju CANVA;
-    būs iespēja klātienē satikt vienus no labākajiem “Eiropas Solidaritātes korpusa” konsultantiem;
-    dalībniekiem savā starpā būs iespēja dalīties esošajā pieredzē un praksē darbā ar jauniešiem dažādās ES valstīs;
-    radīt savas projekta idejas un atrast potenciālos projektu partnerus;
-    dzirdēt projektu labās prakses pieredzes;
-    notiks filmas “The Last Fisherman” pirmizrāde. Starptautisko mācību dalībniekiem būs ekskluzīva iespēja satikt un aprunāties ar vienu no filmas veidotājiem Leo Kasereru (Leo Kaserer).

Mācību uzdevumi:
-    paplašināt izpratni par dažādajām realitātēm un jauniešu NEET situācijā vajadzībām;
-    informēt par “Eiropas Solidaritātes korpusa” projektu iespējām, kā arī sniegt aktuālāko informāciju par programmu;
-    veicināt mācību dalībniekus rakstīt un īstenot programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus;
-    radīt vidi jaunu sadarbību veidošanai.

Dalībnieki:
-    Organizāciju pārstāvji (ar vai bez programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenošanas pieredzi). Organizāciju pārstāvjiem jābūt ieinteresētiem izmantot “Eiropas Solidaritātes korpusa” projektus kā instrumentu ilgtermiņa darbam ar jauniešiem NEET situācijā.
-    Visiem dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem ar darba pieredzi, strādājot ar jauniešiem NEET situācijā.
-    Ja mācībām piesakās dalībnieki, kuriem nav līdzšinējas darba pieredzes darbā ar jauniešiem NEET situācijā, tad jāatrod mācību partneris (nacionāls vai starptautisks), kuram šāda darba pieredze ir.
-    Mācībām var pieteikties dalībnieki no visām ES dalībvalstīm, bet prioritāri no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Portugāles, Itālijas, Austrijas, Lielbritānijas, Čehijas Republikas, Francijas un Rumānijas.

Darba programma

Mācību nosaukums SALTO resursu centra tīmekļa vietnē: European Solidarity Corps as a tool for sustainable and systematic work with young people in NEET situation.

Kā pieteikties?
Pieteikties mācībām iespējams līdz 2019. gada 21. janvārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/european-solidarity-corps-as-a-tool-for-sustainable-and-systematic-work-with-young-people-in-neet-situation.7744/
Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.
Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:
-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Plašākai informācijai:
Edgars Knohenfelds
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Tel.nr.: +371 67358066; e-pasts: edgars.knohenfelds@jaunatne.gov.lv