Eiropas Solidaritātes korpuss: darba un stažēšanās projektu kvalitātei

No 3. līdz 6. maijam Somijā notiks starptautiskas mācības, kurās var piedalīoties organizācijas, institūcijas, sociālie uzņēmēji un citi, kuri vēlas nākotnē īstenot programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” darba vai prakses (stažēšanās) projektus. Starptautiskajās mācībās dalībnieki apgūs, kā kvalitatīvi uzrakstīt un īstenot šos projektus. Pieteikšanās tiešsaistē līdz 12. martam.

Mācībām aicināti pieteikties:

    Organizāciju pārstāvji, kuru organizācijām ir piešķirta programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīme darba un/vai prakses (stažēšanās) projektu īstenošanai;
    Kvalitātes zīmes saņemšana ir procesā.

Mācību mērķis:

Ļaut organizācijām plānot, koordinēt un īstenot ļoti kvalitatīvus darba un darba prakses (stažēšanās) projektus.

Mācībās varēs uzzināt:

- Kā kvalitatīvi īstenot programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus.
- Iegūt dziļāku izpratni par projektiem un programmas pamatvērtībām: solidaritāte, mācīšanās, nacionālā ietekme, iekļaušana.
- Saņemt atbalstu no nacionālajām aģentūrām, kas palīdzēs, lai uzsāktu projektu īstenošanu.
- Dalīties ar pieredzi un veidot jaunas sadarbības.

Kā pieteikties?

Pieteikties mācībām iespējams līdz 2020. gada 12. martam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/european-solidarity-corps-jobs-traineeship-quality-booster.8540/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā"/ “Eiropas Solidaritātes korpuss” redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;

-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;

-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildus informācija:

Jana Priedniece
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vecākā projektu vadītāja
E-pasts: jana.priedniece@jaunatne.gov.lv
t.67356258