Eiropas konference “Eiropas atgūšana – darba ar jauniešiem loma Eiropas kohēzijas veicināšanā” (European Conference “Regaining Europe – The Role of Youth Work in Supporting European Cohesion”)

Aicinām darbā ar jaunatni iesaistītās personas, kā arī politikas veidotājus līdz 2019. gada 20. janvārim pieteikties konferencei, kas notiks 12.-15. martā Leipcigā (Vācijā). Konferences mērķis ir diskutēt par tādiem kopīgiem Eiropas jautājumiem kā demokrātija, pilsonība, solidaritāte un Eiropas sociālā dimensija, kā arī motivēt un mobilizēt dalībniekus, jo īpaši jauniešus, veidot spēcīgu Eiropu. Konferencē notiks diskusijas par jauno Eiropas Savienības (ES) jaunatnes stratēģiju un ES kampaņu "12 idejas".

Pašreizējie notikumi Eiropā rada zināmas bažas par tās nākotni. Kamēr Eiropa bija un ir pastāvīgā uzplaukuma stāvoklī, Apvienotās Karalistes lēmums par izstāšanos no Eiropas Savienības ir bezprecedenta rādītājs pieaugošai neuzticībai atvērtai un solidārai Eiropai. Šodien galvenais uzdevums ir saglabāt Eiropas principus un nepieļaut atgriešanos pie nacionālistiskām tendencēm. 2016. gada Brexit, kā arī pieaugošais nacionālisms un populisms Eiropā ir radījis nepieciešamību apspriest Eiropas pašreizējo situāciju un darba ar  jaunatni, kā arī  jaunatnes politikas potenciālo lomu Eiropas vērtību veicināšanā. Pašreizējo problēmu saraksts ir garš, sākot ar Eiropas valstu solidaritātes trūkumu būtiskos politiskos jautājumos, jo īpaši bēgļu integrēšanā un uzņemšanā, tāpat būtiska problēma ir sociālā nevienlīdzība.

Valda uzskats, ka Eiropas ideja ir jāatjauno. Tam būtu vajadzīgs jauns Eiropas naratīvs, kas atbilst Eiropas ikdienas dzīves realitātei. Konferences uzdevums ir apspriest pašreizējo situāciju Eiropā un iespējamo lomu, kāda ir jaunatnes politikai un darbam ar jaunatni, tostarp tās iespējas, ko sniedz programmas "Erasmus +: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss", palīdzot atjaunot Eiropas vērtības.

Konferences mērķis
Konferences mērķis ir radīt vidi kritiskām debatēm par Eiropas vērtībām un Eiropas nākotni, vienlaikus padarot darbu ar jaunatni politiskāku un eiropeiskāku. Konferences ietvaros notiks diskusijas par tādiem kopīgiem Eiropas jautājumiem kā demokrātija, pilsonība, solidaritāte un Eiropas sociālā dimensija, kā arī tiks apspriests uzdevums motivēt un mobilizēt dalībniekus, jo īpaši jauniešus, veidot spēcīgu Eiropu. Tas dos iespēju apmainīties ar kopīgām Eiropas vērtībām un modelēt Eiropas nākotni, kā arī paplašināt dialogu starp dažādu valstu pilsoņiem.

Konference arī veicinās diskusijas un  pārdomas par jauno ES jaunatnes stratēģiju un ES kampaņu "12 idejas".

Organizatori
Konferenci organizē programmu “Erasmus +: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” nacionālās aģentūras no Vācijas, Slovēnijas un Itālijas sadarbībā ar Eiropas Padomi.

Dalībnieki
Plānotais dalībnieku skaits - 120 dalībnieki; to vidū dažāda līmeņa jaunatnes darbinieki, kā arī politikas veidotāji, lēmumu pieņēmēji, ierēdņi, pētnieki, ieinteresētās personas un Eiropas jaunatnes tīklu dalībnieki.

Dalībniekiem jābūt gataviem dalīties praktiskās un teorētiskās zināšanās par konferences tematiem un būt atvērtiem pretrunīgiem viedokļiem jaunatnes jomā un ārpus tās. Turklāt dalībniekiem jābūt gataviem dalīties īpašā pieredzē par starptautisko darbu ar jaunatni  un tā attīstību, balstoties uz programmu “Erasmus +: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējām vai citām attiecīgām Eiropas programmām.  

Organizatoru mērķis ir izveidot dalībnieku grupu, kas pārstāvētu pēc iespējas daudzveidīgāku perspektīvu un pieredzi no visas Eiropas jaunatnes jomas. Dalībnieku sastāvs tiks veidots līdzsvarots un daudzveidīgs attiecībā uz ģeogrāfisko, dzimumu attiecību, profesionālo vidi, tostarp vietējo jaunatnes darbu un jauniešu kustību Eiropas līmenī; sociālo un/vai kultūras grupu, kas ir nepietiekami pārstāvētas politiskajos dialogos, pārstāvniecību.  

Manifests
Pirms konferences plānots publicēt Manifestu par darbu ar jaunatni Eiropā, apkopojot pašreizējo situāciju Eiropā no jauniešu viedokļa un apzinot prasības un iespējamos risinājumus. To izstrādās redakcijas ekspertu grupa un tā kalpos par pamatu diskusijām konferencē. Pēc konferences ekspertu grupa pārskatīs manifestu saskaņā ar apspriesto.

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2019. gada 20. janvārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/european-conference-regaining-europe-the-role-of-youth-work-in-supporting-european-cohesion.7696/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 
Plašāka informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv