Eiropas Komisija Latvijā uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu

Publicitātes foto

Trešdien, 4. februārī, Eiropas Komisija (EK) Latvijā uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu "ES strādā mūsu labā". Tās mērķis ir vērst iedzīvotāju uzmanību uz Eiropas Savienības (ES) sniegtajām iespējām, kas veicina ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību. Latvijā kampaņa vērsta uz jauniešu nodarbinātības un izglītības jautājumiem – aptverot Erasmus+ un Jauniešu garantijas piedāvātās iespējas. 

Kampaņa "ES strādā mūsu labā" tiek realizēta sešās ES dalībvalstīs, un katrā no tām rāda konkrētus ES darbības un realizēto projektu piemērus, kas pozitīvi ietekmē ekonomiku un iedzīvotāju ikdienu. Lai informētu par ES sniegtajām iespējām un mudinātu tās izmantot vairāk, iedzīvotāji tiek uzrunāti gan ar mediju starpniecību, gan izmantojot ielu mākslas formātu. Savukārt interneta vietnē www.stradamusulaba.eu aplūkojami 80 dažādi projekti, kas realizēti ES un var kalpot ierosmei tālāku projektu realizācijā.

Atzīmējot kampaņas atklāšanu, Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja Inna Šteinbuka norāda: "Desmit gadus ilgā dalība Eiropas Savienībā radījusi sajūtu, ka daudzas no ES sniegtajām iespējām ir pašsaprotamas. Piemēram, vairs nešķiet, ka brīva ceļošana, prakses un darba iespējas visā Eiropā ir kas īpašs. Daudzas ES sniegtās iespējas tā arī nepamanām ikdienas steigā. Šī kampaņa ir atgādinājums par iespējām, kas ir ikvienam ES iedzīvotājam. Tā ir atgādinājums – izmantojiet savas iespējas un sasniedziet savus mērķus."

Kampaņas ietvaros radīts arī unikāls vides objekts - instalācija – "+". Tā autors Reinis Adovičs, kurš arī savulaik izmantojis ERASMUS sniegtās iespējas, instalāciju radījis, pievēršoties trim galvenajām tēmām: zināšanu ieguvei, kolektīvajai pieredzei un personiskajam pārdzīvojumam.

Šie trīs elementi cieši saistāmi ar programmas Erasmus+ sniegto pieredzi. Interaktīvais vides objekts būs aplūkojams "Galerijā Centrs", 1. stāvā, Audēju ielā 16, Rīgā, sākot no 5. februāra. Interesenti aicināti iepazīt mākslinieka vīziju par programmu Erasmus+, tās laikā gūto jauniešu pieredzi, izmēģinot instalācijas interaktīvās iespējas – apmeklējot to vienatnē vai kopā ar citiem, pieskaroties telpas griestiem, sienām.

Mākslinieks, ar aizrautību skaidrojot sava darba būtību, uzsver: "Lai personībai izdotos radoši iekļauties mūsdienu globālajā ritmā, attīstīt savas spējas un prasmes, ir jābūt iekšējai gatavībai un vēlmei mācīties. Mācību process ir ceļš, kas maina pasaules uztveri. Zināšanu pasaule ir dinamiska. Jūs varat būt tās devējs un arī ņēmējs, Jūs varat būt profesionālas vai vienkārši cilvēciskas sadarbības dalībnieks. Dariet to, esiet "atvērtais pirmkods" citiem! Erasmus+ programma var Jums palīdzēt gan iemācīties mācīties, gan izprast lietu sakarības no citu nacionālo kultūru un pieredzes viedokļa."

Papildus informācija

Erasmus+ ir Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma 2014.–2020. gadam. Laika posmā no 2014.-2020. gadam vairāk nekā četri miljoni cilvēku ar Erasmus+ palīdzību saņems ES stipendiju studijām, mācībām, darba pieredzes gūšanai vai brīvprātīgajam darbam ārzemēs, ieskaitot 650 000 arodizglītības prakses vietu. Tas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā iepriekš realizētajās programmās. Erasmus+ kopējais budžets būs 14,7 miljardi eiro, un tas ir par 40% lielāks nekā iepriekš (laikā no 2007.-2013. gadam). Piemēram, 2014. gadā Latvija no Erasmus+ saņēma aptuveni 15 miljonus eiro – gandrīz par 11% vairāk nekā 2013. gadā. Laikā no 2014.-2020. gadam Erasmus+ palīdzēs vairāk nekā 52 000 Latvijas iedzīvotāju - studentiem, jauniešiem, izglītības un jaunatnes darbiniekiem - iegūt mobilitātes pieredzi ārzemēs. Salīdzinājumam - Mūžizglītības un „Jaunatne darbībā” programmās no 2007.-2013. gadam piedalījās 35 000 Latvijas iedzīvotāju.

Digitālā preses mape pieejama šeit: http://www.epresspack.net/eiropas-savieniba-strada-musa-laba/ 

 

Informāciju sagatavoja:
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā
Preses nodaļa
Tālruņi: 67085421, 67085414, 28665579
kaspars.kreics@ec.europa.eu
kristine.liepina@ext.ec.europa.eu
http://twitter.com/EiropasKomisija