Eiropas Komisija izsludinājusi publisko apspriešanu par programmu "Erasmus+" un tās nākotni

Šīs aptaujas mērķis ir apkopot komentārus par pašreizējo situāciju un nākotnes redzējumus no dažādām iesaistītajām pusēm un no sabiedrības kopumā par programmas atbilstību izvirzītajiem mērķiem un sasniegto rezultātu mērījumu efektivitāti.

Aptaujā iekļauti jautājumi par programmām, kuras tika īstenotas pirms programmas  "Erasmus+" (Mūžizglītība, Jaunatne darbībā, Erasmus Mundus u.c.), kā arī par iespējamo programmu pēc 2020. gada, kad noslēgsies programma "Erasmus+".

Jaunieši, studenti, skolotāji, jaunatnes darbinieki, sportisti, NA darbinieki, organizācijas un citas ieinteresētās puses aicinātas paust savu viedokli par programmu, aizpildot tiešsaistes aptauju līdz 31. maijam.

Tiešsaistes aptauja pieejama šeit: http://bit.ly/2m1Fzow Aptaujas aizpildīšana  var aizņemt no 10 līdz 60 minūtēm.

Aptauju var aizpildīt jebkurā no oficiālajām ES valodām.

Esi aktīvs un ietekmē programmas attīstību!