Eiropas Komisija aicina iesaistīties diskusijā par programmas “Erasmus+” nākotni

Lai sniegtu “Erasmus+” paaudzei - ap 9 miljoniem dalībnieku, kas 30 gadu laikā ir iesaistījušies programmā - iespēju šo programmu padarīt vēl vērienīgāku, Eiropas Komisija uzsākusi jaunu iniciatīvu: “Erasmus+ Paaudzes Deklarācija”.

Līdz šī gada novembra beigām programmas “Erasmus+” visu pamatdarbību projektu īstenotāji un dalībnieki ir aicināti sniegt ieteikumus nākamajai programmai, kas sāksies 2021. gadā. Šie ieteikumi tiks apkopoti un prezentēti Eiropas līmeņa lēmumu pieņēmējiem Eiropas Savienības pasākumā Briselē, kas paredzēts 30. novembrī un noslēgs “Erasmus+” 30. gadadienas kampaņu. Ieteikumi tiks izmantoti, lai izstrādātu “Erasmus+ Paaudzes Deklarāciju”, kā arī kalpos par pamatu spēcīgākai un iekļaujošākai “Erasmus+” programmai Eiropas nākotnes paaudzēm.

Uzdot jautājumus, paust viedokli, kā arī tīkloties ir iespējams tiešsaistes platformā “Erasmus+ Generation Online Meeting Point”, kas pieejama šajā adresē: https://app.wetipp.com/erasmusplusgeneration/wall/

Īpaši tiek gaidīti viedokļi par sešām galvenajām tēmām:

- sabiedrības izaicinājumi: kā “Erasmus+” programma varētu labāk palīdzēt risināt tādus izaicinājumus sabiedrībā kā augsts bezdarba līmenis, ekonomiskā nevienlīdzība, demogrāfiskās pārmaiņas, klimata pārmaiņas, radikālisms un citus;

- prasmju trūkums: kā programma varētu veicināt darba tirgum atbilstošu kompetenču apgūšanu sabiedrībā, kas strauji attīstās un mainās;

- pilsoniskā iesaistīšanās: kā programma varētu labāk sekmēt pilsonisko aktivitāti, līdzdalību un stiprināt ES vērtības;

- iekļaušana: kā programmā vēl vairāk iesaistīt dažādas sociālās grupas, tostarp dalībniekus no mazāk labvēlīgas vides;

-pieejamība: kā programmu varētu vienkāršot;

- globālā dimensija: kā programmas ietvaros varētu uzlabot sadarbību ar plašāku pasauli.

Latvijā par šīm tēmām tiks organizēta arī klātienes diskusija, kas paredzēta 2017. gada 20. oktobrī no pulksten 15:00 līdz 17:00 un notiks ES mājā, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28. Diskusijai aicināti pieteikties visi interesenti, kas strādā ar kādu no programmas “Erasmus+” pamatdarbībām, līdz 19. oktobrim reģistrējoties tiešsaistē: https://goo.gl/forms/p2xT4DNF5ZlVX3ix1

Dalībniekiem šī klātienes diskusija sniegs iespēju ne tikai ietekmēt nākamās programmas saturu, prioritātes, mērķus un citus aspektus, bet arī apmainīties ar labās prakses piemēriem, noderīgām idejām, satikt cilvēkus, kuri strādā ar citiem programmas darbību veidiem, atrast jaunus sadarbības partnerus tepat Latvijā, kā arī padziļināt izpratni par projektu kvalitātes kritērijiem un projektu ietekmes stiprināšanu, kas palīdzēs izstrādāt un īstenot labākus projektus vēl esošās programmas ietvaros.

 

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra strādā kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

Par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem
2017. gads ir jau ceturtais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem - www.viaa.gov.lv sadaļā “Erasmus+”.

 

Sīkākai informācijai par iniciatīvu:
Inese Priedīte
Erasmus+ Paaudzes Deklarācijas izstrādes diskusiju līdere Latvijā
Tālr. 29752136
e-pasts: priedite.inese@gmail.com

Kintija Bulava
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente
Tālr. 67356247
e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv