Eiropas jaunatnes politikas veidošana teorijā un praksē (Shaping European Youth Policies in theory and practice)

Semināra mērķis ir iedvesmot jaunatnes jomā strādājošos veidot Eiropas jaunatnes politiku teorijā un praksē. Seminārs norisināsies no 2017. gada 13. līdz 15. novembrim Zagrebā, Horvātijā. Pieteikšanās līdz 18. septembrim!

Seminārā piedalīsies 14 valstu komandas, katrā komandā 3 dalībnieki, kas vēlētos stiprināt jaunatnes politikas ieviešanu vietējā kontekstā.

Mēs meklējam:

 • valstu komandas, katrā komandā 3 dalībnieki, kuri aktīvi darbojas jaunatnes jomā un vēlas stiprināt Eiropas jaunatnes politikas ieviešanu vietējā kontekstā;
 • komandā (vismaz viens dalībnieks) pārstāv valsts un nevalstiskā sektora jaunatnes jomu, piemēram, pētnieki, jaunatnes politikas veidotāji, jaunatnes darbinieki vai treneri;
 • komandas dalībnieki ir ar dažādu pieredzi, piemēram, no nacionālajām aģentūrām, jaunatnes NVO un jaunatnes kustībām, jaunatnes informācijas punktiem, valsts pārvaldes;
 • komandās jābūt dzimumu līdzsvaram, kas reprezentē sabiedrības dažādību, kā arī Eiropas reģionus.

Apmācībās:

 • tiks izmantotas neformālās izglītības metodes un pieejas;
 • tiks sniegta un saņemt atgriezeniskā saite par Eiropas jaunatnes politikas dokumentiem;
 • tiks pievērsta uzmanība Eiropas jaunatnes politikas prioritātēm;
 • notiks diskusija par instrumentiem, principiem un pieejām jaunatnes politikā;
 • tiks sniegts ievads par iesaistītajām pusēm, lomām, aktivitātēm un resursiem jaunatnes politikas atbalstam;
 • tiks pārrunāta pieredze, kas gūta iepriekšējās apmācībās 2013./2014. un 2015./2016. gadā;
 • tiks sniegts atbalsts personīgajā/organizācijas rīcības plāna izstrādē un realizācijā.

Mērķi:

 • iepazīstināt ar Eiropas jaunatnes politiku un attiecināt to dažādajām politikas realitātēm;
 • analizēt jaunatnes politikas konceptu  un stratēģijas, kā arī izpētīt specifiskās pieejas un instrumentus;
 • izpētīt jaunatnes politikas galvenos principus, no pierādījumos un līdzdalībā balstītā līdz transversāliem un starpnozaru stāstiem;
 • palīdzēt pielāgot Eiropas jaunatnes politiku lietošanai vietējā līmenī.

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 18. septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/shaping-european-youth-policies-in-theory-and-practice.6674/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.
Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv