Dzimumu līdztiesības forums 2020

No 27. līdz 29. maijam Briselē (Beļģijā) notiks dzimuma līdztiesības forums (“Gender Equality & You Forum 2020”), kurā satiksies un par dzimumu līdztiesības tēmām diskutēs jauniešu līderi no visas Eiropas.

Šī foruma mērķis ir vairot izpratni par dzimumu līdztiesību un padarīt jauniešu balsis dzirdamas visas Eiropas mērogā. Forumā varēs iepazīties ar Austrijas prezidentūras laikā noritējušās konferences “Dzimumu līdztiesība uz jūs” (2018.g) rezultātiem un Eiropas Komisijas izstrādātās dzimumu līdztiesības stratēģiju, kā arī citām jomas aktualitātēm.

Foruma laikā:
-    tiks nodrošināta vide, kurā jaunieši un jaunatnes jomā strādājošie no visas Eiropas diskutēs par dzimumu līdztiesības jautājumiem;
-    tiks padziļināta izpratne par jauno ES dzimumu līdztiesības stratēģiju, kā arī apkopotas jauniešu perspektīvas;
-    tiks izveidota saikne starp ES dzimumu līdztiesības stratēģiju un jauniešu realitāti, kā arī izpētīta iespējamais jauniešu ieguldījums;
-    tiks padziļināta izpratne par dzimumu līdztiesību kā svarīgu jautājumu jauniešiem un to, cik svarīgi dzimumu līdztiesību diskursā iekļaut jauniešu viedokli.

Forumam aicināti pieteikties
Jauniešu līderi no visām ES dalībvalstīm, kas ir jaunāki par 30 gadiem. Pretendenta iepriekšēja dalība 2018. gada komnferencē "Dzimumu līdztiesība un jūs" tiks vērtēta kā priekšrocība, bet nav obligāts priekšnoteikums.

Plašāka informācija:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ge...

Kā pieteikties?
Pieteikties mācībām iespējams līdz 2020. gada 15. martam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/gender-equality-you-forum-2020.8631/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildus informācija:
Jana Priedniece
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vecākā projektu vadītāja
E-pasts: jana.priedniece@jaunatne.gov.lv
t.67356258