Diskutēs par Erasmus+ mobilitātes iespējām jauniešiem ar speciālām vajadzībām un ierobežotām iespējām

Erasmus+ programma ir atvērta un pieejama visiem jauniešiem. Tomēr tikai retais jaunietis ar speciālām vajadzībām un ierobežotām iespējām iesaistās Erasmus+ projektos. Lai apzinātu šķēršļus, kas kavē šos jauniešus aktīvāk izmantot Erasmus+ programmas iespējas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un Valsts izglītības attīstības aģentūra aicina uz diskusiju “Erasmus+ programma – iespēja ikvienam jaunietim”, kas notiks pirmdien, 27. novembrī, Eiropas Savienības mājā.

Erasmus+ programmas 30 gadu darbības laikā mobilitātes projektos īpaša uzmanība pievērsta tam, lai par to dalībniekiem vai īstenotājiem varētu kļūt ikviens jaunietis, neatkarīgi no viņa veselības stāvokļa vai invaliditātes, kultūras atšķirībām, ekonomiskajiem, ģeogrāfiskajiem, politiskajiem vai sociālajiem šķēršļiem, kā arī izglītības grūtībām.  

Jaunieši ar speciālām vajadzībām un ierobežotām iespējām Erasmus+ mobilitātes laikā var saņemt papildu atbalstu. Piemēram, studenti var saņemt finansējumu pavadošajai personai, speciāli aprīkotas dzīvesvietas īrei vai cita veida finansiālu atbalstu. Papildu atbalstu var saņemt arī profesionālo iestāžu audzēkņi un jaunieši, kuri iesaistās Erasmus+: Jaunatne darbībā projektos. Šiem jauniešiem nepieciešamo atbalstu sniedz augstskolas, profesionālās izglītības iestādes vai Erasmus+ jaunatnes jomas projektu īstenotāji.

Amanda Nicmane, kura ir neredzīga no pašas dzimšanas, bijusi vairākos Erasmus+ jaunatnes jomas projektos un atzīst, ka pat dažas dienas, kas pavadītas kopā ar jauniešiem starptautiskā vidē, devušas nozīmīgu pieredzi. “Projekta Jump into action laikā es pirmo reizi biju Polijā. Man patika, ka projektā bija neredzīgiem jauniešiem pielāgotas aktivitātes. Šī projekta laikā es pirmo reizi izpratu, cik augsti var būt kalni. Mums visiem vajadzēja iet pa kalnainu ceļu, lai nonāktu līdz veikalam vai kādai projekta norises vietai. Viens no šķēršļiem bija nepilnīgs vārdu krājums angļu valodā, bet darbošanās starptautiskā vidē to papildināja. Šāda veida projekti jauniešiem dod stimulu mācīties angļu valodu,” tā par ieguvumiem pēc Jauniešu apmaiņas projekta stāsta A.Nicmane.

Pasākumā Erasmus+ programmas eksperti un programmas dalībnieki diskutēs par nepieciešamajiem priekšlikumiem un ieteikumiem mobilitātes un to projektu  pieejamības uzlabošanā ikvienam Latvijas jaunietim.

Paneļdiskusijā piedalīsies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja Vladislava Šķēle, Valsts izglītības attīstības aģentūras ES izglītības programmu departamenta direktore Dārta Darbiņa, biedrības Radi Vidi Pats  pārstāvis Staņislavs Babins un Rīgas Stradiņa universitātes maģistra programmas Mākslas terapija studente Sintija Bērziņa.

Pasākums notiks 27. novembrī no plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00 Rīgā, Eiropas Savienības mājas 2. stāvā, Aspazijas bulvārī 28.

Diskusijas programma pieejama šeit: http://bit.ly/2y2Jl3N.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas Erasmus+ īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā Erasmus+. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem - www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

 

Papildu informācija:

Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv

Kristīne Keiča
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļa
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Tālr.: 67785461, 28628088, e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv