DemoPeople IV (1022) Varšavā

No 25. līdz 30. novembrim Varšavā (Polijā) notiks starptautisks seminārs “DemoPeople IV (1022)”, kura laikā tiks stiprināta sadarbība, lai īstenotu programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jaunatnes dialoga projektus. Pieteikšanās tiešsaistē līdz 20. oktobrim.

Semināra mērķis ir atbalstīt ciešākas starptautiskās sadarbības veidošanos starp programmas un partnera valstīm, šādi stiprinot demokrātiju un strukturēto dialogu.

Semināram aicināti pieteikties dalībnieki, kuriem ir iepriekšēja jaunatnes dialoga projektu īstenošanas pieredze.

Plašāk par semināru https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/demopeople-iv-1022.8330/

Kā pieteikties?
Pieteikties mācībām iespējams līdz 2019. gada 20. oktobrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē  https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/de...

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:
-   kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-   nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-   sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!