Dažādu priekšmetu skolotājus aicina pieteikties eTwinning semināram par tehnoloģiju izmantošanu mācību darbā

Vēlies savas mācību stundas padarīt interesantas, izmantojot tehnoloģijas, mūsdienīgas metodes un sadarbojoties ar citiem savas skolas skolotājiem? Izveido 2 skolotāju komandu no savas skolas un līdz 20.jūnijam piesakies dalībai seminārā “eTwinning: metode, IKT rīki, sadarbība” vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5. līdz 12.klašu skolotājiem. Seminārs no šī gada 22.līdz 24.augustam notiks Siguldā. Seminārs ir bezmaksas.

Pieteikšanās termiņš – 2016. gada 20.jūnijs (plkst. 09:00), aizpildot tiešsaistes anketu

Semināra mērķis – veicināt skolotāju savstarpēju sadarbību skolēnu mācīšanās prasmju apguvē, kā arī pilnveidot skolotāju prasmes aktīva mācību procesa organizēšanā skolā, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes un modernās tehnoloģijas. Mācību seminārs ir veidots no trīs savstarpēji saistītiem moduļiem, kur pirmajā paredzēta dažādu informācijas tehnoloģiju apguve, lai plānotu un īstenotu lielākus skolēnu darbus, piemēram, digitālo karšu veidošana, 3D modelēšana un vizualizācija, kā arī ērtu rīku apguve stundas darba dažādošanai (piemēram, Kahoot, Padlet, u.c.), ko ir iespējams izmantot mācību procesa dažādošanai un skolēnu mācību motivācijas paaugstināšanai. Otrais mācību modulis ir paredzēts plānošanas metodikas nostiprināšanai – kā plānot un īstenot lielākus mācību uzdevumus no satura izstrādes līdz kritēriju sagatavošanai. Trešais mācību modulis ir paredzēts projektu metodes apguvei un iepazīstināšanai ar eTwinning projektu izstrādes pamatnostādnēm vietējā mērogā un starptautisku sadarbības projektu veidošanā un īstenošanā.
 
Semināra programma un moduļu apraksti
 
Seminārā aicinām pieteikties skolotāju komandas – 2 skolotājus no skolas, kuri plāno pilnveidot savstarpējo sadarbību mācību procesa ietvaros, veidojot mācību aktivitātes ar starppriekšmetu saikni, kas balstās kompetenču apmācībā. Paredzēts, ka semināra ietvaros tiks sagatavoti nacionāla mēroga sadarbības projekti, kuri dotu iespēju skolotajiem savstarpēji sadarboties un skolēniem iespēju, apgūstot kompetences, izmēģināt mācīties plašākā kontekstā.
 
Semināra dalībniekiem pēc aktīvas līdzdalības būs iespēja mācību stundas padarīt interesantākas un veicināt tādu prasmju attīstību skolēniem, kas nepieciešamas mūsdienu sabiedrībā. Nodarbībās skolotājiem būs iespēja iepazīties ar citu skolotāju pieredzi, kā arī pārrunāt jautājumus, kas ir saistīti ar moderno tehnoloģiju un sociālo tīklu izmantošanu mācību darbā skolā.

Nodarbību saturs seminārā tiek plānots, izmantojot aktīvās mācīšanās pieeju "mācies darot", līdz ar to nodarbību saturs tiks apgūts, veicot praktiskus uzdevumus atbilstoši sasniedzamajam rezultātam. Tas ļaus skolotājiem nostiprināt apgūtās prasmes un sekmīgāk nodot seminārā iegūtās zināšanas skolēniem un citiem kolēģiem skolā.

Semināru vadīs Edgars Bajaruns, eTwinning vēstnieks, programmas “Iespējamā misija” absolvents, Siguldas pilsētas vidusskolas sociālo zinību, vēstures un fizikas skolotājs, kurš savā profesionālajā darbībā aktīvi izmanto modernās tehnoloģijas; Raivis Pauls, programmas “Iespējamā misija” absolvents, Ādažu vidusskolas fizikas un dabaszinību skolotājs, kurš darbā ar skolēniem aktīvi izmanto metodes skolēnu kritiskās domāšanas attīstīšanai.
 
Prasības pretendentiem:

  • Dažādu priekšmetu 5.līdz 12.klašu skolotājs (2 skolotāji no vienas skolas)
  • Reģistrējies www.etwinning.net
  • Ir idejas eTwinning projektiem

eTwinning sedz semināra dalības maksu, viesnīcas un ēdināšanas izdevumus. Lai pieteiktos semināram, skolotāju komandai (2 skolotāji) līdz šī gada 20.jūnija plkst. 09:00 jāaizpilda pieteikuma anketa tiešsaistē. Jautājumus par semināru var uzdot rakstot uz info[at]etwinning.lv (tematā norādot „eTwinning seminārs Siguldā”) vai zvanot uz 67358067. Rezultāti tiks paziņoti 22.jūnijā, dalībniekiem personīgi nosūtot ziņu e-pastā.
 

Pieteikšanās līdz: 
Pirmdiena, Jūnijs 20, 2016 - 09:00