Darbs ar jauniešiem NEET situācijās: inovatīvas pieejas, lai nodrošinātu pastāvīgu motivāciju

Apmācību (“Work with young people in NEET situation: Innovative approaches from reaching out to ensuring constant motivation”) mērķis ir uzlabot jauniešu dzīvi, kuri ir NEET situācijā, stiprinot ekspertu kapacitāti, īpašu uzmanību pievēršot neformālās izglītības metožu izmantošanai. Starptautiskās apmācības notiks no 14. līdz 17. novembrim, Siguldā. Pieteikšanās tiešsaistē līdz 9. oktobrim.

Ikdienas darbs ar jauniešiem NEET situācijās (tādiem, kuriem nav izglītības, nav darba un kuri pašlaik nekur nemācās), ir diezgan sarežģīts vairāku faktoru dēļ: efektīva komunikācija, psiholoģiskās metodes, atrašana un iesaistīšana, pastāvīga motivācija, ietekme uz sabiedrību u.tml. Katrs no šiem faktoriem varētu būt atsevišķs apmācību kursu temats.

Šajās apmācībās lielākā uzmanība tiks pievērsta šiem diviem tematiem:

1.    Tiešā mērķauditorijas uzrunāšana – t.i., kā atrast un iesaistīt tieši jauniešus, kuri ir NEET situācijā;
2.    Kā ilgtermiņā nodrošināt jauniešu, kuri ir NEET situācijā, motivāciju.

Galvenie apmācību mērķi:
-    atklāt reālo situāciju un kartēšanas izaicinājumus, ar kuriem ik dienu sastopas eksperti, kas strādā ar jauniešiem, kuri ir NEET situācijā;
-    nodrošināt vidi labas prakses apmaiņai un tiešās mērķauditorijas uzrunāšanas un iesaistīšanas metodēm;
-    izveidot veiksmīgo darbu metožu katalogu;
-    iepazīt neformālās izglītības metodes, kuras izmantot ikdienas darbā ar jauniešiem, kuri ir NEET situācijā;
-    uzsvērt neformālās izglītības un programmas “Erasmus+” lomu darbā ar jauniešiem, kuri ir NEET situācijā.

Apmācību dalībnieku profils:
-    eksperti (jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki, skolotāji, karjeras konsultanti, psiholoģi, NVO sektora pārstāvji, pašvaldību institūciju pārstāvji, veselības un sociālo centru darbinieki, Valsts nodarbinātības aģentūras pārstāvji u.c.), kas ikdienā strādā ar jauniešiem, kuri ir NEET situācijā;
-    ar angļu valodas zināšanām (vismaz pamatzināšanu līmenī);
-    motivēti un kuriem ir organizācijas/iestādes atbalsts dalībai apmācībās un pēcpasākumos;
-    no vienas iestādes/organizācijas aicināts pieteikties viens dalībnieks.

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 9. oktobrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/work-with-young-people-in-neet-situation-innovative-approaches-from-reaching-out-to-ensuring-constant-motivation.6870/.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
•    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
•    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
•    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Edgars Knohenfelds, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinators
E-pasts: edgars.knohenfelds[at]jaunatne.gov.lv